Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Duygusal ve Psikolojik Faktörlerin Örgütsel Tutum ve Davranışlar Üzerindeki Rolü

Show full item record

Title: Duygusal ve Psikolojik Faktörlerin Örgütsel Tutum ve Davranışlar Üzerindeki Rolü
Author: Akçay, Vildan Hilal
Abstract: Bu çalışmanın amacı örgütsel tutum ve davranışlar ile çalışanların sahip oldukları duygusal ve psikolojik faktörler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla yapılan araştırmaya İstanbul ve Ankara illerinde çeşitli sektörlerde farklı organizasyon ve düzeylerde çalışan 202 kişi katılmıştır. Katılımcıların %46’sını kadınlar, %54’ünü erkekler oluşturmakta, yaşları 22-62 arasında değişmektedir. Araştırmada Vey ve Campbell (2004) ve Williamsishia (1999)’nın ölçeklerinden yararlanılarak hazırlanmış Rol Ötesi Performans (RÖP) ölçeği, Watson ve çalışma arkadaşları (1988) tarafından geliştirilen ölçekten elde edilen Pozitif Duygusal Yatkınlık (PDY) ölçeği, Luthans ve çalışma arkadaşları (2007a, 2007b) tarafından geliştirilen, Avey ve çalışma arkadaşları (2008) tarafından kısaltılan Psikolojik Sermaye (PS) ölçeği ve Brandes’in (1997) Örgütsel Sinizm (ÖS) ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik katsayıları kabul edilebilir düzeyde (0.80-0.87) olup, faktöriyel geçerlilikleri de kabul edilebilir uyum değerleri dahilindedir. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuçta bütün değişkenler arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiş olup; gerek PDY ve gerekse PS’nin ÖS ve RÖP’ü anlamlı bir şekilde yordadığı bulgularına ulaşılmıştır. PDY’nin, PS ile ÖS arasındaki ilişki arasında aracı rolü olmadığı fakat PS ile RÖP arasında kısmi aracılık üstlendiği tespit edilmiştir. Sonuç ve tartışma bölümünde bu bulguların olası gerekçeleri tartışılmıştır.
Description: Makale
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2152
Date: 2018-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
Duygusal ve Psi ... Rol__[#383029]-473755.pdf 638.4Kb PDF View/Open Makale

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context