Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

İşkoliklik, İş-Aile Çatışması ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Macit, Mustafa
dc.contributor.author Ardıç, Kadir
dc.date.accessioned 2019-07-10T11:08:25Z
dc.date.available 2019-07-10T11:08:25Z
dc.date.issued 2018-07-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2612
dc.description Makale en_US
dc.description.abstract Son yıllarda literatürde üzerinde oldukça fazla araştırma yapılan işkoliklik üzerine ülkemizde az sayıda ampirik çalışma yapılmıştır. Bu çalışma işkolikliğin aile ve birey üzerine etkilerini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda işkoliklik, iş-aile çatışması ve tükenmişlik arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 451 avukat katkı sağlamışlardır. İşkoliklik ve işkolikliğin alt boyutları olan işe güdülenme, işten zevk alma ve işe katılımın iş-aile /aile-iş çatışması ve tükenmişlikle anlamlı ilişki içerisinde olacağı yönünde hipotezler geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre işkoliklik ve işe güdülenme ile iş-aile/ aile-iş çatışması arasında pozitif yönlü, işten zevk alma ile ise negatif yönlü bir etki olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte işe katılım ile belirtilen değişkenler arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Ayrıca işkolik ile tükenmişlik arasında doğru yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışma ile elde edilen bulguların teorik ve uygulama açısından tartışması yapılmış, katkıları ve sınırlılıklarına değinilmiştir. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Atatürk Üniversitesi en_US
dc.subject İşkoliklik en_US
dc.subject İş-Aile Çatışması en_US
dc.subject Aile-İş Çatışması Tükenmişlik en_US
dc.title İşkoliklik, İş-Aile Çatışması ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

Files Size Format View
____koliklik, _ ... t__rma[#378080]-503854.pdf 729.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context