Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Firma Optimal Sermaye Yapısının Belirlenmesi: Borsa İstanbul (Bıst) 100 Endeksi Finans Dışı Firmaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Show full item record

Title: Firma Optimal Sermaye Yapısının Belirlenmesi: Borsa İstanbul (Bıst) 100 Endeksi Finans Dışı Firmaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Author: Aydın, Alev Dilek; Çavdar, Şeyma Çalışkan
Abstract: Optimal sermaye yapısını konu alan çalışmalar finans alanında giderek daha çok yer bulmaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde 2012-2016 döneminde işlem gören 40 adet finans dışı firmanın sermaye yapısı dinamikleri panel veri analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu çerçevede seçilen 40 firmanın finansal verilerinden hareketle bu firmaların optimal sermaye yapısının ne gibi değişkenlerden etkilendiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için bir adet bağımlı, beş adet de bağımsız değişken seçilmiştir. Bağımlı değişken olarak kaldıraç oranı, bağımsız değişkenler olarak ise büyüme oranı, özsermaye karlılığı oranı, maddi aktifler oranı, cari oran ve firma büyüklük oranı seçilmiştir. Çalışmamızın sonuçları daha karlı firmaların daha az borç kullandığını, yani karlılık ile kaldıraç oranı arasında negatif ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşın firma büyüme oranı, maddi aktifler oranı, cari oran ve firma büyüklüğü ile kaldıraç oranı arasında pozitif ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
Description: Makale
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2619
Date: 2018-07-09


Files in this item

Files Size Format View
F__RMA OPT__MAL ... LI__MA[#331218]-503855.pdf 664.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context