Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Katılım Bankalarının Kredi Kullananlar Açısından Tercih Edilmeme Sebepleri: Atatürk Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Uygulama

Show full item record

Title: Katılım Bankalarının Kredi Kullananlar Açısından Tercih Edilmeme Sebepleri: Atatürk Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Uygulama
Author: Sumer, Serpil; Öndeş, Turan; Şimşek, Abdurrahim
Abstract: Yapılan bu çalışmada amaç, fon ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara başvuruda bulunan müşterilerin katılım bankalarını tercih etmeme nedenlerini araştırmaktır. Çalışmanın hedef kitlesi olarak Atatürk Üniversitesinde çalışmakta olan akademisyenler seçilmiştir. Hedef kitleye uygulanan anket tekniği ile veriler elde edilmiş ve elde edilen veriler SPSS programına kaydedilerek verilere frekans ve Ki-Kare analizleri uygulanmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların verdikleri cevaplar ile bankacılık maliyeti, güven, müşterilerin katılım bankacılığı algıları arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın, kredi kullanan müşterilerin niçin katılım bankalarını tercih etmedikleri yönünde literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Finansman maliyetlerinin yüksek olması, ürün çeşitliliğinin yetersiz olması, doğrudan finansman ihtiyacının karşılanamaması, şube ve ATM sayılarındaki yetersizlikler katılım bankalarının tercih edilmeme sebeplerini oluşturmaktadır.
Description: Makale
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2628
Date: 2018-07-09


Files in this item

Files Size Format View
KATILIM BANKALA ... GULAMA[#433405]-548371.pdf 813.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context