Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Panel Veri Analizi ve Kümeleme Yöntemi ile Türkiye’de Konut Talebinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Kıral, Gülsen
dc.contributor.author Çelik, Cahit
dc.date.accessioned 2019-07-10T11:32:42Z
dc.date.available 2019-07-10T11:32:42Z
dc.date.issued 2018-10-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2639
dc.description Makale en_US
dc.description.abstract Konut talebi her ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik özelliklerinin etkisi altında ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de konut sektöründe yaşanan hızlı dönüşüm süreci ve konut talebini etkileyen faktörlerin değişimi, yapısı itibarıyla sistematik risk teşkil etmektedir. Bu riskler, piyasa göstergelerinin daha yakından takip edilmesini ve bilimsel araştırmanın yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada; Türkiye il gruplarının, konut satışlarını etkileyen faktörlerine dengeli panel veri analizi ve kümeleme analiz yöntemleri uygulanmış elde edilen anlamlı değişkenler hiyerarşik kümeleme yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, konut talebinde benzer özellik gösteren iller ve konut satışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmadan elde edilen bazı bulgulara göre, konut fiyat endeksinin, gayri safi yurtiçi hâsılanın, ortalama hanehalkı gelirinin, konut brüt getiri oranının, alınan göç sayısının, verilen göç sayısının, evlenme ve boşanma istatistiklerinin konut talebi üzerinde anlamlı etkileri olduğu görülmüştür. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Atatürk Üniversitesi en_US
dc.subject Konut Talebi en_US
dc.subject Panel Veri Analizi en_US
dc.subject Kümeleme Yöntemi en_US
dc.subject Türkiye en_US
dc.title Panel Veri Analizi ve Kümeleme Yöntemi ile Türkiye’de Konut Talebinin İncelenmesi en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

Files Size Format View
Panel Veri Anal ... enmesi[#396883]-548380.pdf 955.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context