Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Genel Öz-Yeterliğin Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Davranışları Üzerindeki Yordayıcı Etkisi

Show full item record

Title: Genel Öz-Yeterliğin Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Davranışları Üzerindeki Yordayıcı Etkisi
Author: Peker, Adem
Abstract: Bu çalışmanın amacı ergenlerde genel öz-yeterliğin siber zorbalıkla başa çıkma davranışları üzerindeki yordayıcı etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 277 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri Genel Öz-Yeterlik Ölçeği ve Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada verilerin analizi Pearson korelasyon katsayısı ve yapısal eşitlik modeli ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda genel özyeterliğin siber zorbalıkla başa çıkma ölçeğinin, sosyal destek arama, yardım arama, mücadele etme ve çevrimiçi güvenlik alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu gözlenmiştir. Ayrıca araştırmada genel özyeterliğin siber zorbalıkla başa çıkma davranışlarını pozitif yönde yordadığı saptanmıştır
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2747
Date: 2016-12-15


Files in this item

Files Size Format View
86.pdf 682.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context