Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

İlk Okuma Yazma Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Etkililiği Üzerine Bir Değerlendirme

Show full item record

Title: İlk Okuma Yazma Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Etkililiği Üzerine Bir Değerlendirme
Author: Tiryaki, Esra Nur
Abstract: Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma yazma öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin etkililiği üzerine bir değerlendirme yapmaktır. Çalışmada zayıf deneysel desenlerden statik grup karşılaştırma deseni kullanılmıştır. Çalışma, uygun örnekleme yöntemi ile seçilen, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören 60 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Toplam 7 hafta süren eğitimler kapsamında elde edilen gözlem kayıtları ve araştırmacı tarafından geliştirilen ilk okuma yazma değerlendirme formu, veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucu elde edilen nitel verilerin analizinde ise, doküman analizi tekniği ile nitel değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılığı için kay-kare testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu, öğretmen adaylarının ilk okuma yazma öğretimleri açısından bilgisayar destekli öğretim ile geleneksel öğretim yöntemleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2750
Date: 2016-12-15


Files in this item

Files Size Format View
89.pdf 786.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context