Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Farabî ve Sühreverdî'de kategorilerin karşılaştırmalı analizi

Show full item record

Title: Farabî ve Sühreverdî'de kategorilerin karşılaştırmalı analizi
Author: PROF. DR. EYÜP BEKİRYAZICI
Abstract: Bu çalışmamızda, meşşâi ekolüne mensup Farabî ile işrâki ekolunün kurucusu olarak telakki edilen Sühreverdî'nin kategoriler konusundaki düşünceleri ele alınmıştır. Hem felsefenin hem de mantığın ilgilendiği kategorilerle ilgili, farklı felsefi ekole mensup bu iki filozofun, kategorilerle ilgili görüşlerinin benzer, ortak ve farklı yanlarının neler olduğu mukayeseli olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Meşşâi filozofu Farabî, Aristo'da olduğu gibi var olanların ancak on kategori ile nitelenebileceğini ve bunun dışında herhangi bir sınıflamanın kabul edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Yine onun görüşlerini benimseyerek kategorileri şöyle sınıflandırır: Cevher, nicelik, nitelik, izafet, zaman, mekân, durum, sahip olma, edilgi ve etki. İşrâk filozofu Sühreverdî ise on kategoriye değinmekle birlikte, onları mutlak bir şekilde on olarak kabul etmenin kesin bir bilgi olmadığını, şayet istenirse bazı kategorilerin, diğerlerine indirgenerek farklı bir biçimde de tasnif edilebileceğini öne sürer. Sühreverdî; zaman, mekân, durum ve mülk kategorilerinin ancak nispetle düşünülebileceğini ve bu yüzden izafet kategorisinin içinde olacağını, etki ve edilgide ise yenilenme ve hareket olduğu için, hareket kategorisinin altında değerlendirilebileceğini ifade eder. Böylece kategorilerin sayısı cevher, nicelik, nitelik, izafet ve hareket olmak üzere beş olur.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2825
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context