Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

12 mart 1971 askeri muhtırası'nın Türk eğitim tarihindeki yeri ve günümüz eğitim sistemiyle karşılaştırılması

Show full item record

Title: 12 mart 1971 askeri muhtırası'nın Türk eğitim tarihindeki yeri ve günümüz eğitim sistemiyle karşılaştırılması
Author: DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET AYDIN
Abstract: Amaç: Darbe ve askeri muhtıraların yaşandığı toplumda, toplumun her alanını etkilediği şüphesiz bir gerçektir. Etkilenen alanlardan bir tanesi de eğitim alanıdır. Bu çalışma, 12 Mart 1971 Askeri Muhtırasının Türk eğitim tarihindeki yerini belirleyerek, günümüz eğitim sistemiyle ilişkisini ortaya koymayı amaçladı. Yöntem: Belirlenen bu amaçla kaleme alınan çalışmada, nitel araştırma metotlarından bir tanesi olan tarihsel araştırma yöntemi kullanıldı. Elde edilen veriler doküman analizi yöntemi ile çözümlenmeye çalışıldı. Elde edilen sayısal veriler tablo ve grafikler kullanılarak daha somut hale getirildi. Bulgular: Mümkün olduğunca, arşiv kayıtları, belgeler ve birinci el kaynaklar kullanılan bu çalışmada 12 Mart Askeri Muhtırasının, dönemin siyasal atmosferini daha da istikrarsızlaştırdığı, dönemde, eğitim ve öğretimin sağlıklı yapılmasını engellediği sonucuna ulaşıldı. Ayrıca, İlköğretim kademesi dışında, okulöncesi, ortaöğretim, mesleki ve teknik öğretim özelliklede yükseköğretim kademlerinde gerçekleşen nicel değişimlerin, 1960'ların ilk yarısı ve 1970'lerin ilk yarısında benzerlik göstererek durağana yakın değişimler kaydedildiği saptandı. Her iki on yılın, aynı şekilde, ikinci yarısında belirgin bir artış yaşandığı görüldü. Sonuç: Bu şekilde, bu eğitim kademelerinin nicel olarak darbe ve muhtıradan etkilendiği sonucuna ulaşıldı. Muhtıra öncesinde, öğretmen ihtiyacını karşılamaya dönük, meslekte kalite kaybına neden olan hızlandırılmış kurslar, muvakkat öğretmen, yedek subay öğretmen gibi uygulamalar ile eğitim kalitesinin düştüğü belirlendi. Muhtıra sonrası ise kalitenin yükseltilmesine dair adımlar atılmakla beraber bu çalışmaların uygulamaya aktarılmasında problemler yaşandığı 1974-1976 yılları arasında mektupla öğretim, hızlandırılmış eğitim ile kalitenin aşağıya çekildiği anlaşıldı. Günümüzle mukayese edildiğinde, günümüz eğitim kanunlarından bir kısmının incelenen dönemde çıkarıldığı, tüm kademelerde öğrenci öğretmen oranlarının düşürüldüğü, okullaşma oranının arttırıldığı, okul öncesinde halen istenilen başarının elde edilmediği sonucuna ulaşıldı. Anahtar sözcükler: 12 Mart Muhtırası, Türk eğitim tarihi, öğretmen yetiştirme
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2838
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context