Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Sahada ve havuzda yapılan yoğun interval antrenmanların genç bireylerde bazı motorik özelliklere ve kas hasarına etkileri

Show full item record

Title: Sahada ve havuzda yapılan yoğun interval antrenmanların genç bireylerde bazı motorik özelliklere ve kas hasarına etkileri
Author: PROF. DR. İLHAN ŞEN
Abstract: Amaç: Sahada ve havuzda uygulanan yoğun interval antrenmanların gerek müsabık gerekse amatörce sporla uğraşan genç bireylerin bacak kuvveti, esneklik, dikey sıçrama, denge ve anaerobik güç performansları üzerindeki etkisini belirmektir. Ayrıca antrenmanlarda oluşabilecek kas hasarının belirtilerinden olan CK, CK-MB, LDH parametrelerinin kan serumundaki seviyelerini tespit edip havuz ve saha gruplarını karşılaştırmaktır. Materyal ve Metot: Çalışmaya Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören yaşları 18-24 arasında değişen, gerek müsabık gerekse amatörce sporla uğraşan 32 genç erkek gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylere havuzda ve sahada sekiz hafta boyunca haftada 3 gün olmak üzere yoğun interval antrenman programı uygulanmıştır. Deneklerin VKİ (vücut kitle indeksleri) hesaplanarak antrenmanlara başlamadan önce ve 8 hafta uygulanan antrenman programından sonra bacak kuvveti, esneklik, dikey sıçrama, denge ve anaerobik güç yeteneklerini tespit etmek için deneklere fiziksel performans testleri uygulanmıştır. Ayrıca oluşabilecek kas hasarının boyutu belirlemek için CK, CK-MB, LDH gibi kan parametrelerinin analizi yapılmıştır. Uygulanan performans testleri ve kan parametrelerinin antrenman öncesi ve sonrası analiz sonuçlarını değerlendirmek için bağımlı (ilişkili) gruplar t testi (paired sample t test), karışık ölçümler (bağımsız ve tekrarlı ölçümler) için iki yönlü (faktörlü) varyans analizi (Two Way Anova For Mixed Measures) ve bağımlı gruplar (tekrarlı ölçümler) için tek yönlü varyans analizi (one Way ANOVA for repeteated measures) yapılmıştır. Bulgular: Her iki antrenman grubunun da grup içi antrenman öncesi ve sonrası bacak kuvveti, esneklik, denge, dikey sıçrama ve anaerobik güç testi sonuç ortalamaları incelendiğinde anlamlı farklılıkların olduğu yapılan analiz sonuçlarından anlaşılmıştır. Fakat gruplar arasında bu değerler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ayrıca grupların vücut kitle indekslerinde grup içi antrenman öncesi ve sonrası ortalamalarında farklılık ortaya çıkmış fakat bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Kan parametreleri (CK, CK-MB, LDH) incelendiğinde ise havuzda antrenman yapan bireylerin antrenman öncesi ve sonrasında dinlenikken, yüklenmeden 3 saat sonra ve yüklenmeden 24 saat sonraki değerlerinde sayısal olarak değer artışı ve azalışı olsa da bu değişim genelde istatistiki olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Fakat CK, LDH sonuçlarına bakıldığında havuzda antrenman yapan bireylerde antrenmana bağlı olarak kas hasarı oluşumunun daha az olduğu görülmektedir. Sonuç: Havuzda ve sahada interval antrenman yapan bireylerin bacak kuvveti, esneklik, denge, dikey sıçrama ve anaerobik güç testi performansları grup içi antrenman öncesi ve sonrası değerlerinde anlamlı bir artışı ortaya çıkardığı belirlenmiştir. Fakat bu artışın gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Kas hasarı açısından bulgular değerlendirildiğinde ise havuzda antrenman yapan bireylerde daha az kas hasarı oluştuğu görülmüş ve toparlanmanın daha hızlı olduğu tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında havuz grubundaki bireylerin daha az kas hasarı ve sakatlık yaşayarak saha grubundaki bireylerle aynı performans gelişimi gösterdiği anlaşılmıştır. Havuz antrenmanlarının bu özelliklerinden dolayı saha antrenmanlarına alternatif olarak antrenman programlarına dâhil edilebilir. Anahtar Kelimeler: Derin su koşusu, İnterval antrenman, Kas hasarı, Bacak kuvveti, Esneklik, Dikey sıçrama, havuz antrenmanı
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2842
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context