Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Karabük bölgesinin FR ve AHP yöntemleri kullanılarak CBS tabanlı heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesi

Show full item record

Title: Karabük bölgesinin FR ve AHP yöntemleri kullanılarak CBS tabanlı heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesi
Author: PROF. DR. EKREM KALKAN
Abstract: Son yıllarda, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte heyelan duyarlılık haritalarının ve bu amaçla kullanılan sayısal haritaların, yapılan risk analizlerindeki önemi de artmıştır. Bu tez çalışmasında, Karabük ve çevresinin heyelan duyarlılığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Heyelanların oluşumuna etki eden hazırlayıcı parametrelerin seçimine ve bu çalışma için belirlenen parametrelere değinilmiştir. Heyelan duyarlılık değerlendirmesi kapsamında; yükseklik, eğim, bakı, litoloji, drenaj ağlarına uzaklık, yollara uzaklık, arazi kullanımı, topoğrafik nemlilik indeksi, yamaç plan ve profil eğrisellikleri ile NDVI olmak üzere 11 adet hazırlayıcı parametre belirlenmiştir. Belirlenen hazırlayıcı parametreler bölgenin heyelan envanteri ile birlikte değerlendirilmiş, FR (Frekans Oranı) ve AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemleri kullanılarak inceleme alanının heyelan duyarlılık haritaları üretilmiştir. Üretilen haritaların performans değerlendirmesi ROC analizi ile yapılmış olup, yöntemlerin AUC değerleri FR için 0,84 ve AHP için de 0,80 olarak hesaplanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2846
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context