Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Eğitsel rehberlik temelli sosyal bilgiler ders materyallerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi

Show full item record

Title: Eğitsel rehberlik temelli sosyal bilgiler ders materyallerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi
Author: DR. ÖĞR. ÜYESİ SELÇUK İLGAZ
Abstract: Amaç: Bu araştırmanın amacı, Eğitsel Rehberlik Temelli Hazırlanan Sosyal Bilgiler Ders Materyallerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini araştırmaktır. Yöntem: Araştırma, karma yönteme göre tasarlanmıştır. Karma yöntemin nicel boyutunu deney uygulaması, nitel boyutunu ise deney grubuyla yapılan görüşme oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 44 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, altıncı sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanı 'İpek Yolunda Türkler' ünitesinin, Eğitsel Rehberlik Temelli Sosyal Bilgiler Materyali ile işlenmesini kapsamaktadır. Araştırmada veriler, akademik başarı testinden ve görüşme formundan elde edilmiştir. Akademik başarı testi, deney öncesi ve deney sonrasında uygulanarak deney ve kontrol grupları grup içerisinde ve gruplar arasında karşılaştırma yapılmıştır. Görüşme ise deney sonrasında, deney grubu öğrencileriyle yapılmıştır. Araştırmada nicel veriler nonparametrik testler ile nitel veriler ise içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Bulgular: Deney grubu ile kontrol grubu ön test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deney grubu ve kontrol grubunun ön test-son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin, son test puanları arasında istatistiksel olarak, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık vardır. Materyalin kullanımına yönelik olarak öğrenciler güzel, eğlenceli, iyi, rahat, kolay olarak nitelendirmişlerdir. Öğrenciler, materyali yararlı bulmuş ve materaylin konuyu öğrenmelerini kolaylaştırdığını dile getirmişlerdir. Öğrenciler, ileride böyle bir materyali kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Sonuç: Eğitsel Rehberlik Temelli Sosyal Bilgiler Ders Materyalleri, öğrencilerin başarısını artırmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabı, öğrencilerin başarısını artırmaktadır. Eğitsel Rehberlik Temelli Sosyal Bilgiler Ders Materyalleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabına göre, sosyal bilgiler başarısını artırmada daha etkilidir. Öğrenciler, Eğitsel Rehberlik Temelli Sosyal Bilgiler Ders Materyallerini beğenmişler ve yararlı bulmuşlardır.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2880
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context