Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Ali Fuad (Türkgeldi) Bey'in hayatı ve eserleri

Show full item record

Title: Ali Fuad (Türkgeldi) Bey'in hayatı ve eserleri
Author: PROF. DR. ERDAL AYDOĞAN
Abstract: Ali Fuad (Türkgeldi), Tanzimat devri Ricâlinden Dâhiliye Müsteşarı Celal Bey'in torunu ve Tercüme Odası Mühimme Müdürü Cemal Bey'in oğludur. Ali Fuad (Türkgeldi) Bey, 8 Temmuz 1867'de İstanbul sayfiyelerinden biri olan Acıbadem'de doğar. Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi ile Lisan Mektebi'ni bitirir ve 2 Temmuz 1895'te Hukuk Mektebi'nden sınıfının birincisi olarak mezun olur. Büyük babasının evinde oturan Hindli Hoca İskender Efendi'den de Fars edebiyatı dersleri alır. 1881'de girdiği Dâhiliye Mektûbi Kalemi'nde bir yandan resmi işinde çalışırken diğer yandan okuldaki eğitimine devam eder, resmi görevinde ilerleyerek çeşitli komisyonlarda çalışır ve daha sonra kaleme müdür olarak tayin edilir. 28 Haziran 1901'de Dâhiliye Mektupçusu olur ve 9 Temmuz 1903'den itibaren Dâhiliye Müsteşarlığı'na vekâlet eder. 22 Eylül 1908'de Sadaret Mektupçusu ve 8 Eylül 1909'da Dâhiliye Müsteşarı olur, 31 Temmuz 1912'de Mabeyn Başkitabetine tayin edilir. Sadrazamın ikici sadareti esnasında Kuva-yı Milliyye'yi isyancı (bâğî) ilan eden Hatt-ı Hümayuna açık itirazı üzerine Sadrazamla araları açılır. Şura-yı Devlet, Maliye ve Nafıa Dairesi Riyasetine nakil suretiyle 15 Nisan 1920'de saraydan çıkarılır ve Tevfik Paşa'nın son defa Sadarete gelmesini müteakip aynı senenin 27 Ekimin'de Sadaret Müsteşarlığına tayin edilir ve İstanbul hükümetinin ilgasına kadar bu görevde kalır. Ali Fuad (Türkgeldi) Bey, yıllarca çektiği şeker hastalığının sonunda 3 Şubat 1935 Pazar sabahı vefat eder ve Yahya Efendi kabristanına gömülür.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2883
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context