Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Aktif olarak spor yapan ve yapmayan uzun mesafe koşucuların kardiyak fonksiyonlarının incelenmesi.

Show full item record

Title: Aktif olarak spor yapan ve yapmayan uzun mesafe koşucuların kardiyak fonksiyonlarının incelenmesi.
Author: DOÇ. DR. ERDİNÇ ŞIKTAR
Abstract: Amaç:Aktif olarak spor yapan, yapmayan ve uzun dönem aktif olarak spor yaptıktan sonra bırakan,uzun mesafe koşucuların kardiyak fonksiyonlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Materyal ve Metot: Araştırma grubunu; Diyarbakır ilinde 18-45 yaş arasında hayatının hiçbir döneminde sporla uğraşmamış 15 sedanter kişi, 18-25 yaş arasında aktif olarak spor yapan 15 uzun mesafe koşucusu ve 35-45 yaş arasında bulunan ve uzun yıllar uzun mesafe koşmuş fakat son 10 yıldır koşuyu bırakmış 15 kişi, toplamda 45 kişi oluşturmuştur. Araştırmada deneklerin ekokardiyografi elektrokardiyografi ve kan parametreleri incelenmiştir. Bulgular: Araştırmada spor yapmayan, uzun mesafe koşuyu bırakan ve halen aktif olarak uzun mesafe koşu yapanların ekokardiyografik parametreleri incelendiğinde, RAD (Sağ kulakçık çapı) parametresi dışında farklılık olmadığı saptanmıştır.Elektrokardiyografi değerlerine bakıldığında; QRS, QTC, QTR ve SV1 parametrelerinde spor yapma durumuna göre istatistiksel açıdan farklılaşma olmadığı,HR, PR, QT ve RV5 değerlerinde istatistiksel olarak farklılaşmaların olduğu saptanmıştır.Ekokardiyografide elde edilen konvansiyonel bulgular incelendiğinde ise, uzun mesafe koşucularının kalp kapak fonksiyonlarında eser triküspit yetersizliğin ve sağ kapak boşluğunun genişlemesinin ciddi bir sorun olduğu belirlenmiştir.Katılımcıların, kan parametrelerinde TROPONİN I değerleri dışındaki ALT, AST, LDH ve CK MB değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Sonuç:Aktif olarak spor yapan uzun mesafe koşucularının sağ kulakçık çapları uzun mesafe koşuyu bırakanlardan ve spor yapmayanlardan anlamlı olarak yüksektir.Aktif olarak spor yapan uzun mesafe koşucularının kalp kapak fonksiyonlarında eser triküspit yetersizliği ve sağ kapak boşluğu genişlemesi sorunları vardır. Aktif olarak spor yapan uzun mesafe koşucularının kalp hızların uzun mesafe koşuyu bırakanlardan ve hiç spor yapmayanlardan daha düşüktür.Aktif olarak spor yapan uzun mesafe koşucularının PR, QT VE RV5 değerleri uzun mesafe koşuyu bırakanlardan, PR değerleri spor yapmayanlardan yüksektir. Ayrıca aktif olarak spor yapan uzun mesafe koşucularının ALT, AST, LDH ve CK MB değerleri hiç spor yapmayan ve uzun mesafe koşuyu bırakmış olanlardan yüksektir. Anahtar Kelimeler:EKG, EKO, ALT, AST, LDH, TROPONIN I, CK MB Spor, Sporcu Kalbi, Uzun Mesafe Koşucu
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2915
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context