Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Elit boksörlerin ritim duyguları ile el tercihi, göz dominansı ve işitme süreleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Show full item record

Title: Elit boksörlerin ritim duyguları ile el tercihi, göz dominansı ve işitme süreleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Author: DOÇ. DR. ZİNNUR GEREK
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı aktif spor hayatlarına devam eden elit boksörlerin ritim duygu düzeyleri ile el tercihi, göz dominansı ve işitme süreleri arasında bir ilişki olup olmadığına bakarak, bunların birbirlerini ve ritim duygu düzeylerini etkileyip etkilemediğini belirlemeye çalışmaktır. Materyal ve Metot: Bu çalışmaya İstanbul, Erzurum, Trabzon ve Bayburt illerinde farklı spor kulüpleri bünyesinde aktif spor hayatlarına devam eden 17-35 yaş arası sağlıklı 80 erkek elit boksör dahil edildi. Görme keskinliğini kısıtlayacak ve işitme süresi bakımından herhangi bir patolojisi bulunan bireyler çalışmaya alınmadı. Boksörlerin ritim duygu düzeylerinin belirlenmesinde Ritim Algılama ve Uygulama Testi, el tercihlerinin belirlenmesinde Edinburg Inventory El Tercihi Anketi, göz dominansının belirlenmesinde Dolman Metodu, işitme sürelerinin tayin edilmesinde 128 Hz Diyapazon ve Kronometre kullanıldı. Spor yaşlarının tespiti için bireylerin beyanı esas alındı. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizlerinde, IBM SPSS Statistics 22.0 paket programı kullanılarak el tercihi, göz dominansı, işitme süreleri arasında ve ritim duygu düzeyleri ile el tercihi, göz dominansı, işitme süreleri ve spor yaşlarının karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı. Bulgular: Yapılan araştırmada ritim duygu düzeyleri bakımından sol el ve sağ el tercihli boksörler arasında, ritim duygu düzeyleri ile spor yaşları arasında ve ritim duygu düzeyleri ile işitme süreleri arasında anlamlı ilişki bulunmuş, ritim duygu düzeyleri ile göz dominansı arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sonuç: Farklı el tercihinde bulunan boksörlerin ritim duygu düzeylerinde farklılık görülebileceği ayrıca düzenli ve uzun süre yapılacak olan boks antrenmanının ritim duygu düzeyini geliştirebileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Boks, el tercihi, göz dominansı, işitme süresi, ritim
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2996
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context