Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

A. Vahap Akbaş'ın çocuk eserlerinin eğitsel değerler bakımından incelenmesi

Show full item record

Title: A. Vahap Akbaş'ın çocuk eserlerinin eğitsel değerler bakımından incelenmesi
Author: DR. ÖĞR. ÜYESİ APTULKERİM DİNÇ
Abstract: Amaç: Bu çalışma ile A. Vahap Akbaş'ın çocuk eserlerini değerler eğitimi bakımından incelemek amaçlanmıştır. Akbaş'ın eserlerindeki değerlerin tespiti, çocuklara hangi değerleri aşılamaya çalıştığı, değerler eğitimi açısından eserlerin çocuk edebiyatına ve eğitimine katkılarının neler olduğu ortaya konulmuştur. Yöntem: Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından doküman analizi yöntemi esas alınarak yapılmıştır. Çalışmanın kapsamını, Akbaş'ın çocuk kitapları oluşturmaktadır. Üç hikâye, iki şiir ile birer fabl, deneme ve romandan oluşan çocuklar için yazılmış toplam sekiz eser, değerler eğitimi açısından incelenmiştir. Okunan her metinde tespit edilen değerler, edebiyat araştırmalarında doküman analizinde kullanılan fişleme yöntemiyle kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan bu veriler, ait oldukları değer başlıklarına göre tasnif edilmiştir. Eserlerde saptanan değerlerin yer aldığı bölümlerden alıntılar yapılmış ve özellikle hikâye ve şiir isimleri ile bunların hangi kitapta yer aldıkları parantez içinde belirtilmiştir. Bulgular: Araştırma sonucu eserlerde elli dört değerin yer aldığı görülmüştür. Bu değerler, araştırmacı tarafından evrensel, millî, dinî ve kişisel değerler şeklinde tasnif edilmiştir. Evrensel değerler, tüm toplumlarda doğruluğu, geçerliliği kabul edilmiş, insanlığın yararına olduğu düşünülen değerlerdir. Millî değerler, o toplumun tarihî birikimi sonucu ortaya çıkmış, bireyde millî bir bilinç uyandıran ve toplumsal kimliğin oluşumuna katkı sağlayan ortak düşünce ve inançlardır. Dinî değerler; bireylerin inandıkları dine göre benimsemeleri gereken ilke ve davranışları içine alan değerlerdir. Kişisel değerler ise bireyin iç dünyasını yansıtan; hayatı sorgulamasına, iyi-kötü, doğru-yanlış gibi kavramları algılamasına ve var oluşuna katkı sağlayan davranış biçimleridir. Sonuç: Çalışmanın sonucunda sevgi, saygı, aile, merhamet gibi değerleri çatısında toplayan evrensel değerlere daha fazla yer verildiği görülmüştür. Bunu kişisel değerlerden estetik beğeni ve duyarlı olma takip etmekte ve yoğunluk bakımından üçüncü sırada da dinî değerler yer almaktadır. Eserlerde yazarın dine bakışını ortaya koyan Allah inancı, peygamber sevgisi, dua, dinî olgunluk, sabır ve şükür gibi konulara ağırlık verilmiş; İslamiyet merkezli bir değer anlayışına vurgu yapılmıştır. Akbaş'ın çocuk eserleri, genellikle evrensel ve dinî değerler üzerine kurulu öğretici ve sürükleyici metinlerden oluşmaktadır. Sonuç olarak bu eserler; dinî değerler, sevgi, aile birliğine önem verme, merhamet, nezaket, estetik, duyarlı olma, saygı ve yardımlaşma değerleri çerçevesinde yeterli görülmüştür. Anahtar Kelimeler: değerler, değerler eğitimi, A. Vahap Akbaş, çocuk eserleri.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3029
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context