Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Küreselleşmenin Türkiye'ye etkilerine yönelik coğrafya öğretmen adayları görüşleri

Show full item record

Title: Küreselleşmenin Türkiye'ye etkilerine yönelik coğrafya öğretmen adayları görüşleri
Author: DOÇ. DR. SERVET KARABAĞ
Abstract: Bu araştırmanın amacı, küreselleşmenin Türkiye?ye etkilerine yönelik Coğrafya öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Bu temel amaç çerçevesinde, öğretmen adaylarının görüşlerinin, cinsiyet, üniversite, sınıf, aile yerleşim yeri, aile aylık gelir durumu, küreselleşme dersi alma durumu, küreselleşmeye yaklaşım, bilgi ve haberleşme teknolojilerini kullanma sıklığı değişkenlerine göre anlamlı farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Betimsel desenli olan bu çalışmada, veri toplamak için anket geliştirilmiştir. Anket kişisel bilgiler başlığı altındaki 8 bağımsız değişken ve küreselleşmenin Türkiye?ye mekânsal, siyasal ve kültürel boyuttaki etkilerine yönelik 35 ifadeden oluşmaktadır. Verilerin analizi için SPSS 17.0 (Statistical Parckages for Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye Üniversitelerinin Coğrafya Öğretmenliği Lisans programındaki öğrenciler, örneklemini ise, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Atatürk Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Lisans programında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Toplam 433 öğretmen adayına anket uygulanmıştır. Veri analiz sonuçlarına göre, Coğrafya Öğretmen Adaylarının görüşlerinde, cinsiyet, öğrenim görülen üniversite, öğretmen adaylarının sınıf düzeyi, aile yerleşim yeri, küreselleşmeye yaklaşım ve bilgi ve haberleşme teknolojilerini günlük kullanım sıklığı değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunurken küreselleşme dersi alma durumu ve aile gelir seviyesi değişkenlerinde anlamlı farklılık bulunamamıştır. Araştırmanın sonunda, bu bulguların sonuçları yorumlanarak, küreselleşme algılarına yönelik öneriler getirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3048
Date: 2013-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context