Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Evli bireylerin evlilik kalitesi toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Show full item record

Title: Evli bireylerin evlilik kalitesi toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Author: DOÇ. DR. BAŞARAN GENÇDOĞAN
Abstract: Bu araştırmada evli bireylerin evlilik kalitesi, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma olayların ya da olguların nedenlerini bulmaya yönelik ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Bayburt ve Erzurum illerinde yaşayan evli bireyler oluşturmakta olup, gönüllülük esas olduğu için araştırma 639 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ?Evlilik Yaşam Ölçeği?, ?Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği? ve ?Yaşam Doyumu Ölçeği? uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler üzerinde frekans, yüzde, bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal-Wallis, LSD Post Hoc ve Mann Whitney U analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bireylerin evlilik kalitesi, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve yaşam doyumları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaş, çocuk sahibi olma, çocuk sayısı, aile içi müdahaleye göre evlilik kalitesi; cinsiyet, yaş, eşin çalışma durumu, evlilik süresi, çocuk sahibi olma, evlilik biçimi, aile tipi, yaşadığı şehir, eğitim düzeyi, eş eğitim düzeyi, meslek, eş mesleği, ailenin ortalama aylık gelirine göre toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları arasında; cinsiyet, eşin çalışma durumu ve ailenin ortalama aylık gelirine göre yaşam doyumları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Evlilik kalitesi, Toplumsal cinsiyet rollerine ili?kin tutumları,Ya?am doyumu, Evli bireyler.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3052
Date: 2013-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context