Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

1946'dan günümüze Türk siyasetinde iktidar ile muhalefet partileri arasındaki genel ve yapıcı ilişkiler

Show full item record

Title: 1946'dan günümüze Türk siyasetinde iktidar ile muhalefet partileri arasındaki genel ve yapıcı ilişkiler
Author: YRD. DOÇ. DR. HASAN EMİR AKTAŞ
Abstract: Bu tez çalışmasında, Türkiye'de çok partili siyasal hayata geçildikten sonra iktidar ile muhalefet arasındaki genel ve yapıcı ilişkiler incelenmiştir. Üç bölümden oluşan tezin birinci bölümünde siyasal partiler kavramı ve işlevleri ile Türk siyasal hayatında modern siyasal yapının oluşumuna yer verilmiştir. İkinci bölümde Türk siyasal hayatında iktidar ile muhalefet ilişkilerinin tarihsel süreci incelenerek iktidar ve muhalefet kurumlarının birbirlerine karşı genel tutumları ortaya koyulmuştur. Üçüncü bölümünde ise iktidar ile muhalefet arasındaki yapıcı ilişkiler incelenmiş-tir. Bu bağlamda, süreçte yaşanan bazı önemli olaylara, muhalefetin iktidara etki ettiği bazı gelişmelere ve yasama çalışmalarına ``yapıcı ilişkiler`` çerçevesinde yer verilmiştir. İktidar ile muhalefet arasındaki siyasi ilişkilerin genel olarak gergin olduğu Tür-kiye'de zaman zaman yapıcı ilişkilerin de yaşandığı görülmektedir. Tezde, siyasal ilişki-ler, genel ilişkiler ve yapıcı ilişkiler ayrımı gözetilerek ele alınmış olsa da ilgili son iki bölüm arasında başlıklar kronolojik sıraya göre ele alınarak ve paralel başlıklar tercih edilerek konunun takibi kolaylaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türk Siyasal Hayatı, İktidar Partisi, Muhalefet Partileri, Ge-nel İlişkiler, Yapıcı İlişkiler
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3109
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context