Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların yönetsel işlevler ile görsel algılarına bazı oyunların etkisi

Show full item record

Title: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların yönetsel işlevler ile görsel algılarına bazı oyunların etkisi
Author: DOÇ. DR. MEHMET KÖK
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın genel amacı; 8-11 yaş arası DEHB'li çocukların yönetsel işlevler ve görsel motor algılama düzeylerine akıl oyunları, mikado oyunu ve bilgisayar oyunlarının etkisini araştırmak; ailelerinin ve öğretmenlerinin uygulama öncesi ve sonrası değerlendirmelerini karşılaştırmak; yapılacak ön test, son test ve izlem testlerinin değerlendirmesini yapmaktır. Yöntem: Bu çalışma, 3 ayrı deney-kontrol gruplarının oluşturduğu ve ön test-son test ve izlem testlerinin uygulandığı yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmaya Kocaeli- İzmit'de 5 farklı devlet ilkokulunda öğrenim gören ve 2., 3. ve 4.sınıf öğrencilerinden katılan DEHB'li öğrencilerin toplam sayısı 96'dır. Araştırmada 16'şar kişilik akıl oyunları, mikado oyunu ve bilgisayar oyunları deney grupları ile bu gruplara karşılık gelen ve 16'şar kişilik 3 kontrol grubu bulunmaktadır. Deneysel uygulama 10 haftada gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler gruplara ilk aşamada amaçlı örnekleme yöntemiyle, ikinci aşamada ise basit tesadüfi yöntemle atanmıştır. Veri toplama araçları olarak İz Sürme Testi A ve B Bölümü, Stroop Testi TBAG Formu, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Hanoi Kulesi Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Conner's Aile Derecelendirme Ölçeği ve Conner's Öğretmen Derecelendirme Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler iki faktörlü ANOVA, bağımlı örneklemler için t testi ve Bonferroni çoklu karşılaştırma testiyle analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmadan elde edilen verilere göre uygulanan her üç oyunun DEHB'li öğrencilerin yönetici işlevlerinden perseverasyon, bozucu etki, çalışma belleği, ketleme, psikomotor hız, seçici dikkat ve planlama üzerine olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca görsel algılama bozukluğu ile evebeynlerin ve öğretmenlerin geribildirimlerine göre dikkatsizlik, hiperaktivite, öğrenme sorunu, kaygı gibi DEHB belirtilerini azalttığı görülmüştür. Sonuç: Araştırmada uygulanan akıl oyunları, mikado oyunu ve bilgisayar oyunlarının 8-11 yaş arası DEHB'li çocukların yönetici işlevlerle görsel algılama bozukluklarını düzeltmeye önemli bir katkı sağladığı görülmüştür. Anahtar Sözcükler: DEHB, yönetici işlevler, görsel algı, akıl oyunları, mikado, bilgisayar oyunları
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3131
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context