Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Mezogözenekli grafitik karbon nitrüre desteklenmiş agpd alaşım nanopartikülleri katalizörlüğünde tek kapta redüktif aminasyon tepkimeleri ile alkil aminlerin sentezi

Show full item record

Title: Mezogözenekli grafitik karbon nitrüre desteklenmiş agpd alaşım nanopartikülleri katalizörlüğünde tek kapta redüktif aminasyon tepkimeleri ile alkil aminlerin sentezi
Author: PROF. DR. MEHMET SERDAR GÜLTEKİN
Abstract: Bu çalışmada mezogözenekli grafitik karbon nitrüre (mpg-C3N4) desteklenmiş AgPd alaşım nanopartikülleri katalizörlüğünde tek kap içerisinde sulu çözeltide formik asitin dehidrojenlenmesi ve açığa çıkan hidrojenin eş-zamanlı olarak aromatik aldehit ve nitro bileşiklerine transferi ile gerçekleştirilen redüktif aminasyon tepkimeleri ile çeşitli alkilamin türevlerinin sentezi gerçekleştirildi. Ortalama 2,7 nm parçacık boyutlu AgPd alaşım nanopartikülleri gümüş(I) asetat ve paladyum(II) asetilasetonat'ın oleyilamin, oleyik asit ve oktadesen karışımı içerisinde termal bozunması ve takip eden indirgenmesi yolu ile sentezlendi. Kullanılan reçetede başlangıç metal tuzlarının oranının değiştirilmesi ile de dört farklı AgPd alaşım kompozisyonu (Ag25Pd75, Ag40Pd60, Ag52Pd48 ve Ag60Pd40) başarıyla sentezlendi. Sentezlenen AgPd nanopartikülleri sıvı faz kendiliğinden biriktirme yöntemi ile mpg-C3N4'e ve diğer iki farklı karbon tabanlı destek malzemesine (indirgenmiş grafen oksit ve Ketjen karbon) desteklendi. Elde edilen katalizörler ile ilk olarak tek kapta aromatik aldehitlerin aromatik nitro bileşikleri ile redüktif aminasyonu tepkimesi ile alkilaminlerin eldesi için optimum koşullarının belirlenmesi üzerine deneyler gerçekleştirildi. Optimizasyon deneyleri sonucunda en yüksek verimin mpg-C3N4/Ag40Pd60 katalizörü varlığında 5 mL su içerisinde 50°C'de 20 saat sürede güneş ışığı altında elde edildiği belirlendi. Optimum tepkime koşulları altında mpg-C3N4/Ag40Pd60 katalizörlüğünde geliştirilen tek kap redüktif aminasyon tepkimeleri 11 farklı aromatik nitro ve aldehit bileşiği üzerinde çalışıldı. Ayrıca mpg-C3N4/Ag40Pd60 katalizörünün tekrar kullanılabilir olduğu ve art arda gerçekleştirilen 5 çevrim sonunda bile %99 verim sağladığı gösterildi.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3207
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context