Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Yüksek kalitede CuxPt1-x nanopartiküllerinin sentezi, yapısal tanımlamaları ve B-N-H tabanlı hidrojen depolama malzemelerinin hidrojen üretiminde katalitik etkinliklerinin incelenmesi

Show full item record

Title: Yüksek kalitede CuxPt1-x nanopartiküllerinin sentezi, yapısal tanımlamaları ve B-N-H tabanlı hidrojen depolama malzemelerinin hidrojen üretiminde katalitik etkinliklerinin incelenmesi
Author: DOÇ. DR. ÖNDER METİN
Abstract: Bu tez çalışmasında, tek düze parçacık boyutlu CuxPt1-x alaşım nanopartiküllerinin (NP) kompozisyon kontrollü sentezi, yapısal tanımlamaları ve Ketjen Black'e (KB) desteklenmesinden sonra B-N-H tabanlı hidrojen depolama malzemelerinden hidrazin boran (HB) ve amonyak boranın (AB) hidrolitik dehidrojenlenmesinde katalitik etkinlikleri incelendi. Tek düze parçacık boyutlu CuxPt1-x alaşım NP'leri, platin(II) asetilasetonat (Pt(acac)2) ve bakır(II) asetilasetonat (Cu(acac)2) başlangıç metal tuzlarının oleyilamin (OAm) ve 1-oktadesen (ODE) içerisinde boran tersiyer bütilamin (BTB) ile 80°C'de eş-zamanlı indirgenmesi yoluyla sentezlendi. Test edilen tüm katalizörler arasında en yüksek katalitik etkinliği %7.9 wt Pt yüklemesine sahip Ketjen Black'e (KB-Cu68Pt32) desteklenmiş Cu68Pt32 alaşımı nanopartikülleri (NP) göstermiştir. HB'nin hidrolizinde çevrim sayısı(TOF) 832 dakika-1, AB'nin 859 dakika-1 olarak bulunmuştur. KB-Cu68Pt32 NP'lerin HB ve AB hidrolizindeki kinetiği, farklı destek malzemesi türüne, farklı katalizör miktarında, farklı substrat miktarında ve farklı sıcaklıklara bağlı olarak incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3212
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context