Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Karbonize mandalina kabuğu ve sıfır değerlikli nano demir içeren adsorbentlerin hazırlanması ve malahit yeşilinin adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi

Show full item record

Title: Karbonize mandalina kabuğu ve sıfır değerlikli nano demir içeren adsorbentlerin hazırlanması ve malahit yeşilinin adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi
Author: DR. ÖĞR. ÜYESİ BAHAR BAYRAK
Abstract: Boyar maddeler aromatik yapıya sahip olduklarından kararlıdırlar ve bozunmaları zor olur. Bu yüzden, katyonik bir boya olan malahit yeşili (MY), farklı endüstriyel alanlarda oldukça fazla kullanılmaktadır. Boyar maddelerin uzaklaştırılması için kullanılan yöntemlerden birisi de adsorpsiyondur. Bu çalışmada, mandalina kabuğu ile üretilmiş olan iki farklı adsorbentle malahit yeşilinin (MY) uzaklaştırılması araştırılmıştır. Adsorpsiyon, karbonize mandalina kabuğu (KMK) ve karbonize mandalina kabuğu destekli sıfır değerlikli nano-demir (NZVI) adsorbentleri ile gerçekleştirilmiştir. FTIR, SEM, XRD, BET ve pHzpc (zero point of charge) ölçümü ile adsorbentlerin karakterizasyonu incelenmiştir. Adsorpsiyon parametreleri; adsorbent miktarı, karıştırma hızı, temas süresi, pH, başlangıç konsantrasyonu ve sıcaklık olarak belirlenmiştir. Adsorpsiyon deneylerinden elde edilen veriler yaygın olarak kullanılan izotermlere uygulanmıştır. En uygun izotermin Freundlich izotermi olduğu belirlenmiştir. Yalancı birinci derece, yalancı ikinci derece, Elovich ve partikül içi difüzyon modeli ile kinetik veri analizleri yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, iki adsorbent için de yalancı ikinci derece kinetik modelin uygun olduğu belirlenmiştir. ?G° (serbest enerji), ?H° (entalpi değişimi) ve ?S° (entropi değişimi) gibi termodinamik parametreler hesaplanmıştır. Malahit yeşilinin mandalina kabuğu ile üretilen her iki adsorbent üzerine adsorpsiyonu endotermik bulunmuştur. Mandalina kabuğu ile üretilen adsorbentlerin atık sulardan boyaların uzaklaştırılmasında kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3220
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context