Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

A'râf sûresi'ndeki kıraatlerin tefsire yansıyan yönleri ve sûre içerisinde yer alan belli başlı dini kavramların tartışmalı izahı

Show full item record

Title: A'râf sûresi'ndeki kıraatlerin tefsire yansıyan yönleri ve sûre içerisinde yer alan belli başlı dini kavramların tartışmalı izahı
Author: PROF. DR. NECDET ÇAĞIL
Abstract: Bu çalışma, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde kıraatin tarifi, konusu, faydası ve gayesi, yedi harf meselesi, kıraat çeşitleri ve kıraat ilmindeki tarikler hakkında genel bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde Âsım kıraatinin usûlü ve genel kaideleri tek tek ele alınmış, kıraatle ilgili geçen ıstılahlar hakkında bilgi verilmiş, ele aldığımız, sûrenin muhteviyatıyla alakalı bilgiler sunulmuştur. Daha sonra ise günümüzde en yaygın kıraat olan Âsım Kıraati ile diğer kıraat imamlarının kıraat ve lafız ihtilaflarına örnek olması amacıyla, sûrenin 1-51. âyetleri arasındaki farklılıklar belirtilmiştir. İkinci bölümde tezimizde ele aldığımız A'râf Sûresi'ndeki manaya etki eden kıraat farklılıkları farklı kaynaklardan istifade edilerek gösterilmiştir. Üçüncü bölümde ise, A'râf Sûresi'nde yer alan bazı kavramlar, bulundukları âyetler üzerinden incelenmiştir. Çalışma, sonuç ve kaynakça ile sona ermektedir. Anahtar Kelimeler: A'râf Sûresi, kıraat, yedi harf, Kıraat-ı Aşere, usûl.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3222
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context