Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Fıkıh usulü metnine şerh katkısı: Menarü'l-Envar çizgisi

Show full item record

Title: Fıkıh usulü metnine şerh katkısı: Menarü'l-Envar çizgisi
Author: PROF. DR. DAVUT YAYLALI
Abstract: Fıkıh usulü ilminin mahiyeti, bu alandaki bir metnin muhtevasının, değişime çok az müsait belli birtakım malumattan ibaret olması gerekeceği çıkarımına imkân vermesine karşın; bu ilmin edebiyatında, metin merkezli telifler, sayı ve itibar yönüyle önemli bir dereceyi haiz durumdadır. Üç bölümden müteşekkil bu çalışma, fıkıh usulü metnine şerh katkısını bir örnek çizgide belirleme isteğindedir. Bu yolla, -en azından bu ilim dalında- şerhin varlığı ve gereği ile metin-şerh ilişkisi bağlamında kullanılabilecek birtakım örnekli ve temelli verilerin üretilmesi amaçlanmaktadır. İlk bölümde, fıkıh usulü için bir telif tarihçesi oluşturulmuş; metin ve ilişkili diğer telifler, tür ve biçim bakımından tanıtılmıştır. Akabinde, bu çalışmanın merkeze aldığı metin ve şerh ile bunların müellifleri hakkında bilinenler, tenkitli bir özet hâlinde sunulmuştur. İkinci bölümde, şerhin metne biçimsel katkıları; tanıtma, tanımlama, örnekleme, sınırlama, tamamlama, detaylandırma, düzenleme, temellendirme, irtibatlandırma, tercih ve tevil etme, eleştirme, doğrulama ve düzeltme ile gerekçelendirme başlıkları altında tasnif ve tahlil edilmiştir. Son bölüm, metnin muhtevasına yönelik şerh katkısını örneklemek içindir. Burada İbn Melek'in, Menârü'l-envâr'ın tamamındaki katkısı ortaya konulduktan sonra; bu metinle bir biçimde irtibatlı çeşitli türden birçok telifin de 'hurumat' alanındaki katkıları gösterilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3225
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context