Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

5. sınıf sosyal bilgiler dersinde farklı öğretim yöntemlerinin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi

Show full item record

Title: 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde farklı öğretim yöntemlerinin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi
Author: DR. ÖĞR. ÜYESİ SELÇUK İLGAZ
Abstract: Amaç: Bu araştırmanın amacı drama ve bilgisayar destekli öğretim [BDÖ] yöntemlerinin ve ders kitabı merkezli öğretimin ortaokul 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi ``Bir Ülke Bir Bayrak`` ünitesindeki bazı soyut kavramlarla ilgili öğrencilerin akademik başarıları ve bilgilerin kalıcılığı üzerine etkilerini incelemektir. Bununla birlikte drama ve BDÖ yöntemlerine dair öğrenci görüşleri incelenerek başarı farklılıklarının muhtemel sebeplerininin ortaya konması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada karma yöntemden yararlanılmıştır. Çalışma grubu Ağrı ilindeki bir ortaokulun 5. sınıfındaki 78 öğrenciden oluşmuştur. Deney gruplarından birine drama, diğerine BDÖ yöntemiyle öğretim; kontrol grubuna ise ders kitabı merkezli öğretim beş hafta süreyle uygulanmıştır. Bulgular: Grupların ön test ve son test puanları karşılaştırıldığında deney gruplarında son test lehine anlamlı fark olduğu, kontrol grubunda ise bu test puanları arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Grupların son test ve kalıcılık testi puanları karşılaştırıldığında test puanları arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Öte yandan grupların son test puanları karşılaştırıldığında deney grupları lehine anlamlı fark mevcutken deney grupları arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Grupların kalıcılık testi puanları için de aynı durum geçerlidir. Nitel veriler incelendiğinde drama yöntemi ve BDÖ yöntemiyle öğrencilerin eğlenerek, daha iyi ve kolay öğrendikleri gibi olumlu görüşlerin yoğun olduğu görülmüştür. Sonuç: Drama ve BDÖ yöntemlerinin akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığının artışında etkili olduğu fakat bu yöntemlerin aralarında anlamlı bir fark olmadığı; ders kitabı merkezli öğretimin ise akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığı açısından anlamlı bir fark oluşturmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğrencilerin drama ve BDÖ yöntemleriyle ilgili çoğunlukla olumlu düşüncelere sahip olduğu, bu durumun akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığının artışını desteklediği sonucuna ulaşılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3258
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context