Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının tespiti üzerine bir araştırma: Bayburt ili merkez ilçe örneği

Show full item record

Title: Tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının tespiti üzerine bir araştırma: Bayburt ili merkez ilçe örneği
Author: PROF. DR. AVNİ BİRİNCİ
Abstract: Tarımsal nitelikli taşınmazlara doğru değer biçmek için yıllık net gelirlerinin ve söz konusu taşınmazda geçerli olabilecek kapitalizasyon oranının bilinmesi gerekmektedir. Bu farklılıklar, kapitalizasyon oranının doğru belirlenmesi gerekliliğini ve önemini ortaya koymaktadır. Bu araştırmada, Bayburt İli Merkez İlçedeki tarım arazileri için kapitalizasyon oranı ve bu orana etki eden faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma yöresinde 80 tarım işletmesinden yüz yüze gerçekleştirilen anket çalışması yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Elde edilen veriler 2016 - 2017 üretim yılı dönemini kapsamaktadır. Sulu ve kuru tarla arazileri ile mal sahibi, ortakçı ve kiracı tarafından işletilen tarla arazileri için kapitalizasyon oranları ayrı ayrı tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerdeki arazilerin; %57,50'sinin mal sahibi, %18,75'inin kiracılık ve %23,75'inin ise ortakçılıkla işletildiği belirlenmiştir. Arazilerin %43.75'ini sulu ve %56,25'ini de kuru tarla arazileri oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre mal sahibi tarafında işletilen tarla arazilerinde ortalama kapitalizasyon oranı %5,35, sulu tarla arazilerinde %5,38 ve kuru tarla arazilerinde ise %5,04 olarak belirlenmiştir. Kiracılıkla işletilen tarla arazilerinde de ortalama kapitalizasyon oranı %4,43, sulu tarla arazilerinde %4,71 ve kuru tarla arazilerinde %4,18 olarak belirlenmiştir. Ortakçılıkla işletilen arazilerde ise ortalama kapitalizasyon oranı %6,85, sulu tarla arazilerinde %6,18 ve kuru tarla arazilerinde %7,10 olarak belirlenmiştir. Bölge için kullanılabilecek olan ortalama kapitalizasyon oranı; sulu tarla arazilerinde %4,67, kuruda %4,42, ortalaması ise %4,64 olarak tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3330
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context