Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Tavuk etlerinde Salmonella spp'nin immunomanyetik separasyon ve geleneksel yöntem kullanılarak belirlenmesi

Show full item record

Title: Tavuk etlerinde Salmonella spp'nin immunomanyetik separasyon ve geleneksel yöntem kullanılarak belirlenmesi
Author: PROF. DR. SELAHATTİN SERT
Abstract: Bu çalışmada tavuk etlerinde Salmonella spp. varlığını araştırmak amacıyla geleneksel yöntem (ISO 6579) ve immünomanyetik separasyon (IMS) yöntemi kullanılmıştır. İmmunomanyetik separasyon ve geleneksel yöntemde kullanılan XLD ve XLT4 agar seçici katı besiyerleri, hem de geleneksel yöntemde kullanılan RVB ve SCB selektif zenginleştirme sıvı besiyerleri izole edilen Salmonella spp. pozitif sonuçlar açısından değerlendirilmiştir. 30 tavuk parçası örneğinin (10 ciğer, 10 göğüs, 10 baget) 16?sından (%53,3) Salmonella spp. izole edilmiştir. Analiz bulguları sonucunda IMS yöntemiyle 30 örneğin 13?ü (%43,3), geleneksel yöntem ile 15?i (%50) Salmonella spp. pozitif olarak bulunmuştur. Bunun yanısıra, geleneksel yöntemle Salmonella spp. belirlenemeyen 1 örnek IMS yöntemiyle pozitif bulunurken, IMS yöntemiyle belirlenemeyen 2 örnek geleneksel yöntemle pozitif bulunmuştur. Geleneksel yöntemin hassasiyeti %93,75 iken, IMS yönteminin hassasiyeti %81,25 olarak belirlenmiştir. Geleneksel yöntemin selektif zenginleştirme basamağında kullanılan RVB sıvı besiyeri, SCB besiyerinden daha etkili olmuştur. Her iki yöntemde Selektif katı besiyeri olarak kullanılan XLD ve XLT4 agar arasında çok önemli bir fark görülmezken, hem IMS hem de geleneksel yöntemde XLD agarın daha etkili olduğu görülmüştür. İzole edilen Salmonella spp. API 20E biyokimyasal test kitiyle %99,9 olasılıkla doğrulanmış, API 20E test kitinin geleneksel biyokimyasal doğrulama testlerine göre %100 hassasiyet gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca tavuk eti örneklerinde Toplam aerobik mezofilik bakteri (TAMB), maya-küf, psikrotrof bakteri, koliform bakteri, Enterecoccus sayımı da yapılmıştır. Tavuk ciğeri, göğsü sırasıyla TAMB sayısı 7,35 log kob/g, 7,39 log kob/g, psikrotrof bakteri sayısı 6,52 log kob/g, 6,51 log kob/g, koliform bakteri sayısı 3,26 log kob/g, 3,19 log kob/g, maya-küf sayısı 6,23 log kob/g, 7,43 log kob/g seviyesinde belirlenmiştir. Bagetlerde yıkama sıvısı (100 ml) dikkate alınarak TAMB 9,81, psikrotrofik bakteri 8,32, koliform bakteri 5,67, maya-küf 7,50 log kob/baget şeklinde belirlenmiştir. Toplam 30 tavuk parçasından 13 (%43) tanesinde Enterecoccus spp. İzole edilmiştir. Tavuk ciğerinde 3 (%30) , tavuk göğsünde 4 (%40) ve tavuk bagetinde 6 (%60) örnekten pozitif sonuçlar elde edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3351
Date: 2013-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context