Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Tavuk etlerinde Salmonella spp. ve Campylobacter spp.'nin standart kültürel yöntem, ilmiğe dayalı izotermal amplifikasyon (LAMP) ve real-time PCR ile belirlenmesi ve doğrulanması

Show full item record

Title: Tavuk etlerinde Salmonella spp. ve Campylobacter spp.'nin standart kültürel yöntem, ilmiğe dayalı izotermal amplifikasyon (LAMP) ve real-time PCR ile belirlenmesi ve doğrulanması
Author: PROF. DR. SELAHATTİN SERT
Abstract: Bu çalışmanın amacı standart kültürel method, ilmiğe dayalı izotermal amplifikasyon (LAMP) ve Real-Time PCR (qPCR) kullanarak Salmonella spp. ve Campylobacter spp. varlığının tavuk etlerinde belirlenmesi ve izolatların bu moleküler yöntemlerle doğrulanmasıdır. Temel amaç, özellikle LAMP metodunun spesifiklik ve hızlılık açısından tavuk etlerinde hedef patojenlerin tespitinde kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu amaçla eşit sayıda baget, kanat ve göğüs etinden oluşan toplam 126 adet örneğin ön zenginleştirme kültürleri LAMP, qPCR ve geleneksel kültürel metot kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma boyunca klasik kültürel yöntemlerle elde edilen Salmonella ve Campylobacter izolatları biyokimyasal testler, LAMP ve qPCR ile doğrulanmıştır. Ayrıca tavuk etleri mezofilik ve psikrotrofik bakteri, koliform ve fekal koliform, maya-küf, Listeria spp., Staphylococcus aureus gibi mikrobiyolojik özellikleri açısından da incelenmiştir. Bununla birlikte; izolatların 12 farklı antibiyotiğe karşı duyarlılıkları disk difüzyon metodu ile belirlenmiştir. Çalışmada Salmonella spp. ve Campylobacter spp. klasik kültürel yöntem, LAMP ve qPCR ile tespit edilmiş ve her üç metodla da aynı hassasiyet ve spesifiklik sonucuna ulaşılmıştır. Salmonella ve Campylobacter için pozitif örnek dağılımı üç yöntemle de sırasıyla 44/126 (%35) ve 32/126 (%25) olarak bulunmuştur. Analizi gerçekleştirilen örneklerde mezofilik ve psikrotrofik bakteri, koliform, maya-küf, Staphylococcus aureus sayısı sırası ile 5-6, 5-7, 2-4, 3-4, 1-3 Log kob/g arasında bulunmuştur. Örneklerin 24'ünde (%19) Listeria spp. tespit edilmiştir. Elde edilen tüm izolatların çoklu antibiyotik direncine sahip olduğu belirlenmiştir. Tüm izolatlar üzerinde Meropenem ve ertapenem en yüksek duyarlılık etkisine sahipken; ampisilin, kanamisin ve nalidiksik asid'in ise en fazla direnç gösterilen antibiyotikler olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; LAMP'ın, klasik ve moleküler metodlarla gösterdiği uyum nedeni ile tavuk etlerinde Salmonella ve Campylobacter'in hızlı tespitinde kullanılabileceği görülmüştür. Özellikle LAMP metodu hızlı, spesifik, hassas ve düşük maliyet gibi özellikleriyle kısıtlı imkanlara sahip laboratuvarlarda uyugulanabileceği gösterilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3352
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context