Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Effects of using dramatic text on developing self-confidence and pronunciation in the speaking course of 9th grade EFL students

Show full item record

Title: Effects of using dramatic text on developing self-confidence and pronunciation in the speaking course of 9th grade EFL students
Author: PROF. DR. FEHMİ EFE
Abstract: İletişim açısından bakıldığında, dört temel dil becerisi (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) arasında konuşma, konuşmanın içerisinde de telaffuz günlük İngilizcede yeterli olabilmek için önemli bir tamamlayıcıdır; fakat ne öğretirken ne de öğretmen yetiştirirken doğru telaffuz becerisi hak ettiği değeri görmez. Bu yüzden drama, kendine has ve ayırt edici özellikleri ve dili kullanma nedenleri sağlaması ile iletişim engellerini aşmanın kapısını açacak anahtar etmenlerden biri olan yüksek öz-güvenin öğrenciler tarafından kazanılmasına imkân sağlar. İyi iletişim, doğru, akıcı ve anlaşılabilir telaffuza sahip olabilmek için, iç özgüven ve dış özgüven alt başlıklarıyla, özgüven sağlıklı iletişiminin ana ögelerindendir ve bu ana ögeyi oluşturan, öğrenciyi bir performansa katılıp dili etkili bir şekilde kullanmasını sağlayan ise dramatik metindir. Bu amaçla, İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten konuşma derslerine devam eden 56 katılımcıdan oluşan iki grup (deney ve kontrol) 9. sınıf lise öğrencileri bu amaçları gerçekleştirmek için bu çalışmaya katılmışlardır. Nicel araştırma prosedürü için bütün katılımcılardan Öz-güven anketi ve Telaffuz testinin doldurulması istendi ve özel olarak seçilmiş 6 katılımcıdan ise nitel izlek için açık uçlu mülakat sorularının cevaplanması rica edildi. Üç haftalık zaman içerisinde deney grubuna toplamda 6 saat iki dramatik metin uygulandı, bu arada kontrol grubu geleneksel konuşma derslerine aynı dramatik metinleri okuma pasajı olarak işleyerek devam ettiler. Bu çalışma sonuç olarak gösteriyor ki, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında deney grubunun öz-güven ve telaffuz seviyelerinde önemli olumlu değişimler olduğu gözlemlenmiştir. Drama, öğrencilerin yüksek özgüven gelişimi ve hedef dilde özgürce, hata yapmaktan korkmadan telaffuz etmelerine yardımda bulunmuştur. Bu çalışmanın sonunda, araştırma sonuçlarının ışığında konuşma, telaffuz ve yüksek öz-güveni geliştirmek için daha başka aktiviteler de önerilmiştir. Anahtar Sözcükler: Dramatik Metin, İletişim, Öz-Güven, İç ve Dış Özgüven, Telaffuz.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3365
Date: 2013-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context