Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

10-15 yaş aralığındaki çocuklarda iki radyografik yöntem ile asimetri indeksi hesaplaması ve kapanış bozukluklarının mandibular asimetri üzerine etkisi

Show full item record

Title: 10-15 yaş aralığındaki çocuklarda iki radyografik yöntem ile asimetri indeksi hesaplaması ve kapanış bozukluklarının mandibular asimetri üzerine etkisi
Author: PROF. DR. OSMAN MURAT BİLGE
Abstract: Amaç: Mandibular asimetri fasiyal görünümü direkt etkilediğinden önemlidir ve farklı kapanış ilişkilerinin mandibular asimetri üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı farklı anatomik noktalar kullanarak kapanış ilişkilerinin mandibular asimetri üzerine etkisini değerlendirmektir. Materyal ve Metot: Bu çalışma kapanış ilişkileri sistemde kayıtlı, panoramik ve posteroanterior görüntüleri mevcut 100 hasta üzerinde retrospektif olarak yürütüldü. Görüntüler üzerinde toplam yedi doğrusal ve iki açısal ölçüm çift taraflı yapılarak Habets asimetri indeksi formülüne göre asimetri indeksleri belirlendi ve kapanış ilişkileri, yaş ve cinsiyetin bu asimetri indeksleri üzerine etkisi incelendi. p ? 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Sağ korpus uzunluğu, sağ ve sol gonial açı, sol birinci büyükazı angulasyon açısı, sağ ve sol horizontal düzlem gonion arası uzaklık değerleri cinsiyete göre; sağ ve sol korpus uzunluğu, sağ gonial açı, sağ vertikal düzlem kondil arası uzaklık ile sağ ve sol horizontal düzlem gonion arası uzaklık değerleri yaşa göre ve sağ kondil yüksekliği, sağ ve sol korpus uzunluğu, sağ vertikal düzlem kondil arası uzaklık ve sol horizontal düzlem gonion arası uzaklık değerleri kapanışa göre değişmekteydi. Vertikal düzlem gonion asimetri indeksi ve horizontal düzlem kondil asimetri indeksi değerleri cinsiyete göre değişirken diğer parametrelerin asimetri indeksi değerleri ile cinsiyet arasında; tüm parametrelerle yaş ve kapanış ilişkisi arasında ilişki bulunamamıştır. Sonuç: Bazı parametrelerin ölçülen değerleri kapanış ilişkisi ve yaşa göre değişkenlik gösterirken bütün parametrelerin asimetri indeksi değerleri ile yaş ve kapanış ilişkisi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler: Fasiyal asimetri, Maloklüzyon, Panoramik Radyografi
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3366
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context