Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde adalet değerinin öğretimi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ahmet, ÇAKMAK
dc.contributor.author PROF. DR. NURULLAH ALTAŞ
dc.date.accessioned 2019-07-11T11:31:20Z
dc.date.available 2019-07-11T11:31:20Z
dc.date.issued 2013-01-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3430
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı; adalet değerinin, ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programlarında nasıl yer aldığını ve öğretim süreçlerine nasıl aktarıldığını öğretmen kılavuz kitapları temele alınarak ortaya koymaktır. Araştırmamız dört bölümden oluşmaktadır: Giriş, Değerler Eğitimi, İlköğretim Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Adalet Değeri, Sonuç ve Öneriler. Giriş bölümünde, adalet değerinin kuramsal çerçevesi, araştırmanın önemi, amacı ve yöntemi ortaya konulmuştur. Adalet değeri, literatürde taranmış adalet ile ilgili olarak kavram analizi yapılmıştır. Değerler eğitimi bölümünde, değer eğitiminde kullanılan yaklaşımlar açıklanmış, değerler eğitimi yaklaşımları kendi aralarında mukayeseli bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca değerler eğitimi yaklaşımları ile yapılandırmacı öğrenme kuramı karşılaştırılmış ve yaklaşımlar, yapılandırmacı öğrenme kuramına göre değerlendirilmiştir. İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde adalet değeri bölümünde, ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programı ve ders kitaplarındaki adalet değerinin öğretimi ile ilgili etkinlikler, yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca bu bölümde ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programı ve ders kitaplarında adalet değeri kavram çerçevesinde değerlendirilmiştir. Son bölümde ise yaptığımız çalışmada ulaştığımız sonuçlar ile bu sonuçlar çerçevesinde önerilerimiz sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Adalet, İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi, Değer, Değerler eğitimi en_US
dc.subject Eğitim ve Öğretim = Education and Training en_US
dc.title İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde adalet değerinin öğretimi en_US
dc.title.alternative Value of justice education courses in primary culture of religion and ethics en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context