Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Fuad Köprülü dönemi Türk dış politikası (1950-1955)

Show full item record

Title: Fuad Köprülü dönemi Türk dış politikası (1950-1955)
Author: DOÇ. DR. ASAF ÖZKAN
Abstract: Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Mustafa Kemal Paşa, devletin yönetim biçiminin cumhuriyet olmasını arzu etmiştir. 29 Ekim 1923'de Cumhuriyetin ilanı ile devletin resmi rejimi cumhuriyet olarak kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa batı politikasını temel aldığı için mecliste bir muhalefet partisinin olmasını aslında istemiştir. Mustafa Kemal Paşa döneminde çok partili hayata geçiş ile ilgili yapılan iki denemede de başarısız olunmuştur. Bir süre sonra İsmet İnönü döneminde CHP Hükümeti içerisinde bir takım muhalif hareketler başladı. Bu hareketten sonra Fuad Köprülü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti'yi kurdular. Demokrat Parti programını iki esas etrafında şekillendirmişti: Demokrasi ve Liberalizm. 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimler sonucunda Türkiye'de tek parti yönetimi sona erdi. Seçimler sonucunda iktidara gelen Demokrat Parti; Refik Koraltan'ı Meclis Başkanlığı'na, Celal Bayar'ı ise Cumhurbaşkanlığı'na seçti. Fuad Köprülü ise başbakan olmayı arzulamasına rağmen Celal Bayar'ın isteği ile Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Fuad Köprülü Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 1950 yılından başlayarak partisinden istifa ettiği 1955 yılına kadar kısa aralıklar hariç hem Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürmüş hem de parti üst kademelerinde görev almıştır. Dışişleri Bakanlığı döneminde tıpkı İsmet İnönü döneminde olduğu gibi Müttefik Devletlere yakınlaşma politikası takip edilmiştir. Bu politika nedeniyle Türkiye bu dönemde ilk olarak Kore Savaşı'na katıldı ve büyük bir zafer elde etti. Bu başarısından sonra asıl büyük hedef olan NATO üyeliğini kazanmıştır. Bunun dışında Sovyet tehlikesine karşı Balkan ve Bağdat Paktları'nın kurulmasında Türkiye'nin önemli bir rolü olmuştur. Yine bu dönemde Bulgaristan Göç Hareketi ve Kıbrıs Meselesi Türk Dış Politikasını önemli ölçüde etkilemiştir. Fuad Köprülü, ilmi çalışmaları sonucunda kazandığı dünya çapındaki başarısının yanı sıra Türk siyasi hayatında iz bırakan önemli bir devlet adamı olmuştur. Ancak siyasi hayatı ilmi kişiliğinin gölgesinde kalmıştır. Köprülü bakanlığı döneminde birçok eleştiri almasına rağmen batı ile yakınlaşma konusunda başarılı olmuştur. Çünkü bu dönemde bölgesel ittifaklar anlamında önemli icraatlar gerçekleştirildi. Fuad Köprülü 1965'te resmen siyasi hayattan çekilme kararını alıncaya kadar geçen siyasi hayatında prensiplerine bağlı, idealist bir siyasetçi olmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3469
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context