Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Tek kapta eş zamanlı olarak grafitik karbon nitrüre destekli paladyum nanopartiküllerinin sentezi, amonyak boranın dehidrojenlenmesi ve nitroarenlerin hidrojenasyonu

Show full item record

Title: Tek kapta eş zamanlı olarak grafitik karbon nitrüre destekli paladyum nanopartiküllerinin sentezi, amonyak boranın dehidrojenlenmesi ve nitroarenlerin hidrojenasyonu
Author: DOÇ. DR. ÖNDER METİN
Abstract: Bu tez çalışmasında,özgün olarak geliştirdiğimiz tek kapta birbirini takip eden (tandem) amonyak boranın (AB) dehidrojenasyonu ve oda sıcaklığında nitroarenlerin hidrojenasyonu sırasında mezogözenekli grafit karbon nitrür (mpg-C3N4/Pd) üzerine desteklenen Pd nanopartiküllerinin (NP) yerinde sentezi ile ilgili elde ettiğimiz deneysel bulgular sunulmaktadır. Geliştirilen özgün protokolde, oda sıcaklığında ticari olarak satın alınabilen bir basınç tüpünde birbirini takip eden üç reaksiyon bir arada gerçekleştirildi:(i) mpg-C3N4 üzerinde desteklenmiş Pd NP'lerin in-situ üretiminin AB tarafından mpg- C3N4 / Pd (II) nanokompozitlerinin indirgenmesi ile gerçekleştirilmesi, (ii) AB'nin mpg-C3N4/Pd(0) katalizli dehidrojenasyonu ve (iii) aromatik nitro gruplarının mpg- C3N4/Pd katalizörü üzerinden transfer hidrojenasyon ile indirgenmesi. mpg-C3N4/Pd nanokatalizörü eşliğinde tandem AB'nin dehidrojenlenmesi ve hidrojenasyon reaksiyonlarının kapsamı elektron sğlayıcı ve elektron çekici subsitüentlere sahip 10 farklı nitroaren bileşiği üzerinde çalışıldı. Test edilen tüm nitroaren bileşikleri 1 veya 2 dakika tepkime sürelerinde ilgili amin türevlerine seçici olarak % 99'a varan verimle dönüştürüldü. Ayrıca, mpg-C3N4/Pd nanokatalizörlerinin, geliştirilen tek kap hidrojenasyon protokolü ile büyük büyük ölçekte aminlerin üretimine elverişli olduğu ve verimlerde kayda değer bir kayıp olmadan on kata kadar ölçeklendirilebileceği gösterildi. Ek olarak, mpg-C3N4/Pd nanokatalizörü, tek kap hidrojenasyon reaksiyonları sonrası tepkime ortamında izole edildi ve AB'nin hidrolizindeki katalitik performansı detaylı tepkime kinetikleri çalışılarak incelendi. İzole edilmiş mpg-C3N4/Pd nanokatalizörleri, AB'nin hidrolizinden hidrojen oluşumunda, 66,3 dk-1'lik bir başlangıç çevrim frekansı (TOF) sağlayarak, literatürde benzerlerine kıyasla oldukça yüksek bir katalitik performans gösterdiği ortaya konuldu.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3471
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context