Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

6.sınıflarda kavram haritalarıyla dil bilgisi öğretiminin başarıya etkisi

Show full item record

Title: 6.sınıflarda kavram haritalarıyla dil bilgisi öğretiminin başarıya etkisi
Author: YRD. DOÇ. DR. LÜTFİ SEZEN
Abstract: Bu araştırmanın amacı, kavram haritalarıyla dil bilgisi öğretiminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisini değerlendirmektir. Uygulama için araştırmacı tarafından yapılandırmacı yaklaşıma ve dil bilgisi öğretimi ilkelerine uygun kavram haritaları hazırlanmıştır. Çalışmada; isimler, sıfatlar, hâl ekleri ve iyelik ekleri konuları örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmada ?ön test ? son test kontrol gruplu deneysel desen? kullanılmıştır. Araştırma, Erzurum iline bağlı Pasinler İbrahim Hakkı Ortaokulunun iki farklı altıncı sınıf şubesinde (N: 40) yürütülmüştür. Şubelerden biri kontrol grubu (n: 20), diğeri ise deney grubu (n: 20) olarak rastgele belirlenmiştir. Dil bilgisi konuları kontrol grubunda geleneksel öğretimle, deney grubunda ise kavram haritaları ile işlenmiştir. Uygulama on hafta sürmüştür. Araştırmada veriler Kişisel Bilgi Formu, Dil Bilgisi Başarı Testi ve Kavram Haritalarına İlişkin Görüş Belirleme Anketi ile toplanmıştır. Veriler SPSS 17 programında frekans, yüzde, Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Wilcoxon analizleriyle değerlendirilmiştir.Araştırma sonunda, kavram haritalarıyla dil bilgisi öğretiminin geleneksel öğretime göre başarıyı daha fazla artırdığı ve öğrencilerin yönteme karşı olumlu görüş belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Dil bilgisi öğretimi, kavram, kavram haritaları
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3505
Date: 2013-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context