Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Acc deaminaze içeren bitki büyümesini teşvik edici bakteriler tarafından su stresinin azaltılması ve şeker pancarı (Beta vulgaris L.) gelişmesinın artırılması

Show full item record

Title: Acc deaminaze içeren bitki büyümesini teşvik edici bakteriler tarafından su stresinin azaltılması ve şeker pancarı (Beta vulgaris L.) gelişmesinın artırılması
Author: PROF. DR. RAMAZAN ÇAKMAKÇI
Abstract: Bu araştırmanın amacı, aminosiklopropan karboksilat (ACC) deaminaze içeren, azot fikseri ve fosfat çözücü bitki gelişimini teşvik edici bakterilerin şeker pancarı verim ve kalitesiyle, pentoz fosfat yolu ve antioksidan enzimleri üzerine aşırı su ve su kısıtı koşullarında etkisinin test edilmesidir. Saksı denemeleri beş sulama rejimi, on bir uygulama ve beş tekerrürlü olacak şekilde iki faktörlü tesadüf parselleri deneme desenine göre düzenlenmiştir. Her iki deneme setinde de toplam 11 uygulama; (1) Kontrol (bakteri aşılaması ve mineral gübre uygulanmamış, (2) NP gübrelemesi (55 mg N + 40 mg P/kg toprak), (3) Rhodococcus erythropolis T9, (4) Pseudomonas fluorescens T26, (5) Paenibacillus polymyxa R2/2, (6) Bacillus subtilis R3/3, (7) Variovorax paradoxus R2/1, (8) Pseudomonas putida B3/10, (9) Pseudomonas fluorescens PF8/6, (10) Bacillus subtilis BS6/3 ve (11) Bacillus megaterium A21/3 ve tarla kapasitesine göre belirlenen beş sulama rejimi (Tarla kapasitesinin %150, %100, %75, %50 ve %25) eşit miktarda toprakla doldurulmuş saksılara tesadüfi olarak dağıtılmıştır. İki saksı denemesi optimum sulama (tarla kapasitesinin %100 sulama), aşırı sulama (%150), orta şiddette sulama (%75 ve %50) ve şiddetli kuraklık stresi (%25) altında şeker pancarında yürütülmüştür. Şeker pancarı ekimini takiben tüm saksılara eşit oranda çıkış suyu uygulanmış, ekimden itibaren 3 hafta süresince bitkilerin yeterince yerleşmesi için tüm saksılar tarla kapasitesinin % 60-70'i oranında sulanmıştır. Araştırmanın sonunda bitkiler hasat edilerek, yaş ve kuru yaprak ağırlığı (yaprak ayası, yaprak sapı ve taç kısmı dahil), yanal ve depo kök ve toplam biomas ağırlıkları belirlenmiş, kuru ağırlık için bitki materyali 80 °C'de 48 saat kurutulmuştur. Makro (N, P, K, Ca ve Mg) ve mikro (Fe, Mn, Zn, Na ve Cu) element içeriği, klorofil içeriği ve dört enzim aktivitesi (glukoz 6-fosfat dehidrogenaz, 6-fosfoglukonat dehidrogenaz, glutatyon redüktaz ve Glutatyon S-transferaz) şeker pancarı yapraklarında belirlenmiştir. Özet olarak erken gelişme dönemlerinde geçici bir su stresi ortaya çıktığında şeker pancarı depo-kök ve şeker verimini önemli oranda azalttığı söylenebilir. Su noksanlığı durumunda klorofil içeriği ve fotosentez oranı azalmaktadır, ancak aşırı suyun da şeker pancarı üzerine zararlı etkileri bulunmaktadır. Sulama düzeylerine bağlı olarak değişmekle birlikte, genel olarak optimum, aşırı su ve kısıtlı su koşullarında; iki deneme sonuçlarına göre, özellikle azot fikseri, fosfat çözücü ve ACC deaminaze aktivitesine sahip P. putida B3/10, B. subtilis BS 6/3, B. subtilis R3/3, P. fluorescens T26, V. paradoxus R2/1 ve B. megaterium A21/3 izolatları aşılaması şeker pancarında enzim aktivitesi, yan kök, depo kök ve yaprak verimi dahil gelişmeyi teşvik etmiştir. ACC deaminaze içeren bakteri ile aşılama, su stresinin şeker pancarı gelişme, verim ve kalitesi üzerine etkilerini kısmen ortadan kaldırmıştır. Ayrıca PGPR aşılaması ile şeker pancarı yapraklarının makro ve mikro element içeriği artmış ve enzim aktivitesi değişmiştir. Araştırmada test edilen etkin bakterilerin bitki gelişmesi için kimyasal gübre gereksinimini ve su stresin olumsuz etkisini azaltabildiği, sürdürülebilir ve organik şeker pancarı üretiminde biyolojik gübre olarak kullanılabilecek potansiyele sahip olduğu belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3511
Date: 2012-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context