Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Topluma hizmet uygulamalarının öğretmen adaylarının değer kazanımlarına etkisi

Show full item record

Title: Topluma hizmet uygulamalarının öğretmen adaylarının değer kazanımlarına etkisi
Author: YRD. DOÇ. DR. ADNAN KÜÇÜKOĞLU
Abstract: Bu araştırmanın amacı, topluma hizmet uygulamalarının öğretmen adaylarının değer kazanımlarına etkisini incelemektir. Araştırmada, bu amaca uygun olarak içerisinde hem nicel araştırma hem de nitel araştırma desenlerini bulunduran karma yöntem araştırma deseni (mixed-method design) kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında kontrol gruplu ön ve son test desen kullanılmıştır. Araştırmanın nitel kısmında ise durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği bölümünde, 2011- 2012 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersini alan 3. Sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Schwartz ve arkadaşları (2001) tarafından geliştirilen ve Demirutku ve Sümer (2010) tarafından Türkçe'ye uyarlanıp geçerlilik güvenirlik çalışması yapılan Portre Değerler Anketi (PDA) kullanılmıştır. Araştırmanın nitel veri kaynaklarını ise öğretmen adaylarının tutmuş oldukları yansıtıcı günlükler, araştırmacının proje süreci boyunca katılımcı gözlemci olarak yapmış olduğu gözlemler ve paydaş kurum yetkilileri, öğrenciler ve öğretmen adayları ile yapılan görüşmeler oluşturmaktadır. Araştırma için öğretmen adaylarından toplanan nicel verilerin betimsel analizi yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar için t testi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda doğrudan değer kazandırmaya yönelik topluma hizmet uygulamaları projelerinin öğretmen adaylarına değer kazandırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu projeler sayesinde öğretmen adaylarının sorumluluk, sabır, sevgi, saygı, yardımseverlik ve merhametlilik gibi değerlerinde olumlu değişiklikler olmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3526
Date: 2012-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context