Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Eğitim ortamlarındaki fiziksel değişkenlerin nesnelerin interneti uygulaması kullanılarak öğrenciler üzerindeki etkisinin incelenmesi

Show full item record

Title: Eğitim ortamlarındaki fiziksel değişkenlerin nesnelerin interneti uygulaması kullanılarak öğrenciler üzerindeki etkisinin incelenmesi
Author: PROF. DR. YÜKSEL GÖKTAŞ
Abstract: Bu çalışmanın amacı; eğitim ortamlarındaki fiziksel değişkenlerin (sıcaklık, nem, hava kalitesi, ışık, ses) öğrencilerin dikkat, motivasyon, tutum ve akademik başarı algıları üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışma kapsamında Nesnelerin İnterneti (Nİ) uygulamasıyla fiziksel değişkenlerin öğrenciler tarafından izlenebilmesi sağlanmıştır. Sonrasında öğrencilerin fiziksel değişkenleri Nİ uygulaması ile izleyebilmelerinin dikkat, motivasyon, tutum ve akademik başarı algısına etkileri incelenmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen çalışma örneklemi Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde beş ayrı eğitim ortamında 262 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada eğitim ortamlarındaki fiziksel değişkenler incelendiğinden; küçük sınıf, normal derslik, amfi, kimya laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı olmak üzere özellikleri birbirinden farklı beş ayrı eğitim ortamında çalışma yürütülmüştür. Nİ uygulaması kapsamında sınıfların fiziksel değişkenlerini ölçüp internet ortamına gönderebilecek bir prototip geliştirilmiş ve beş ayrı eğitim ortamındaki öğrencilerin altı hafta boyunca bu fiziksel değişkenleri izlemeleri sağlanmıştır. Uygulama süresince fiziksel şartların iyi ve kötü olduğu zamanlarda öğrencilere anket uygulanmıştır. Sınıflar, fiziksel değişkenlerin iyi ve kötü olduğu durumlara göre ayrıca fiziksel şartları izleme ve izlememe durumuna göre iki ayrı gruba ayrılmıştır. Bu ayrım sonrasında fiziksel değişkenlerin ve fiziksel değişkenleri Nİ uygulaması ile takip edebilmenin öğrencilerin üzerindeki etkileri incelenmiştir. Nem değişkenin öğrenciler üzerinde ve fiziksel değişkenlerin tutum üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı; sıcaklık, hava kalitesi, ışık ve sesin öğrencilerin dikkat, motivasyon ve akademik başarı algısı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fiziksel değişkenlerin Nİ uygulaması ile izlenebilir hale gelmesi ise öğrencilerin dikkat, motivasyon, tutum ve akademik başarı algılarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3547
Date: 2017-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context