Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Mevsılî'nin Muhtar adlı eserinin ibâdât ve muamelât bölümlerinde İmameyn'in ihtilafı olan yerlerin tespit ve tahlîli

Show full item record

Title: Mevsılî'nin Muhtar adlı eserinin ibâdât ve muamelât bölümlerinde İmameyn'in ihtilafı olan yerlerin tespit ve tahlîli
Author: PROF. DR. DAVUT YAYLALI
Abstract: Çalışmaya konu olan el-Muhtar adlı eserde Çoğunlukla Ebu Hanife'nin görüşüne yer verilmiş, İmameyn'in her ikisinin veya sadece birinin Ebu Hanife'ye muhalefet ettiği yerlerde rumuzlarla işaret etmekle yetinilmiştir. Bazı meselelerde ise, Ebu Yusuf veya İmam Muhammed'e ait olan görüşlere açıkça yer vermiştir. Bazen ihtilaf olduğu halde müellifin rumuz koymadığı da olmuştur. İbâdât ve Muamelât bölümlerinde İmam Mevsılî'nin rumuzlarla işaret etmiş olduğu, İmameyn'e ait görüşler tespit edilip, bazı konularda delillere de yer verilerek bu görüşler açıklanmaya çalışılmıştır. Hanefî mezhebine ait bazı klasik eserlerden de yararlanılarak, ihtilaf olduğu halde rumuz koyulmayan birtakım yerler tespit edilmiş olup, bu bölümlerde müellifin rumuz koyduğu toplam 147, ihtilaf olduğu halde rumuz koymadığı da 43 olmak üzere 190 mesele belirlenmiştir. Çalışma, bir giriş ve iki bölüm halinde gerçekleştirilmiştir. Giriş bölümünde çalışmaya konu olan eserin Müellifi ile, Hanefi mezhebinin çalışmaya konu olan üç imamı tanıtılmıştır. Birinci bölümde, Mevsılî'nin atıfta bulunduğu yerlerdeki İmameyn'in görüşleri, ikinci bölümde de atıfta bulunulmayan ama aslında bu iki imamdan birinin veya her ikisinin muhalefetinin bilindiği yerler belirtilip bu görüşler ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmada Ebû Hanife merkeze alınıp, bazı meselelerde ona muhalefet eden Ebû Yusuf veya İmam Muhammed'in, Ebû Hanife'ye muhalefet ettikleri konular tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3562
Date: 2017-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context