Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Kur'an'da yenilenme sorumluluğu: Özeleştiri

Show full item record

Title: Kur'an'da yenilenme sorumluluğu: Özeleştiri
Author: PROF. DR. MEHMET DAĞ
Abstract: Bu çalışma, insan merkezli bir çalışma olup; insanın varoluş amacı doğrultusunda özeleştiri ile kendisini geliştirmesi ve yenilemesini ele almaktadır. Mevcut varlıklar içinde kendi benliğinin farkında olan tek varlık, insandır. Kur'an'da benliği ifade eden nefsin olumlu ve olumsuz (Takva-Fücur) yönlerini ele alan çalışmamız, bireysel özeleştiri açısından son derece önem arz eden eleştirel düşüncenin potansiyel olarak insanda mevcut olduğu, bu düşüncenin takvaya bağlı ameliyelerle gelişip açığa çıktığı vurgulanmaktadır. Bu çalışmamızda, insanın kendisini yenilemesi, Kur'an'ın deyimiyle arındırmasının önemi açıklandıktan sonra bunu gerçekleştirmenin en etkili yolunun özeleştiri olduğu belirtilmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için ise insanın kararlı bir şekilde kendisiyle yüzleşme cesaretini göstermesi gerekir, zira ancak bu şekilde belirlediği hedefe ulaşabilir. Kur'anî kavramlardan; nefs-i levvame, tövbe ve itiraf gibi özeleştiri ile direk alakalı kelimeler muvacehesinde, peygamberler ve sahabe-i kiram örnekliğinde konu ele alınmıştır. Bireysel ve toplumsal gelişmeyi sağlamak, erdemli bir toplum oluşturmak için, eğitim sistemine, kurum ve kuruluşlara; vakıf, dernek ve dini cemaat gibi sivil toplum kuruluşlarına özeleştiri kültürünün yereştirilmesi gerektiği ayrıca dile getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kur'an, Nefs, Yenilenme, Takva, Özeleştiri, Tövbe.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3654
Date: 2017-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context