Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

6. sınıf görme engelli öğrencilere maddenin tanecikli yapısıyla ilgili kavramların öğretimi

Show full item record

Title: 6. sınıf görme engelli öğrencilere maddenin tanecikli yapısıyla ilgili kavramların öğretimi
Author: PROF. DR. MUSTAFA SÖZBİLİR ; YRD. DOÇ. DR. SALİH ÇAKMAK
Abstract: Kavram öğreniminde yaşantı ve birinci elden deneyimin yeri yadsınamaz. Görme yetersizliğinden etkilenen bireylerin öğrenmelerinin gören akranlarına göre yavaş veya eksik olabileceği, hatta doğru öğretim yöntemleri kullanılmazsa öğrenemeyecekleri ifade edilmektedir. Fen bilimlerinin öğrenilmesinde ve öğretilmesinde yaşanan sıkıntılar dikkate alındığında, görme yetersizliğinden etkilenen bireylerin fen konularını daha iyi kavrayabilmeleri için öğrenci yetersizliklerine uygun materyal ve yöntemlerin kullanımı oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilere ilköğretim 6. sınıf Fen Bilimleri dersindeki 'Maddenin Tanecikli Yapısı' ünitesinde yer alan kavramların öğretimine yönelik bir öğretim modeli tasarlayıp bu modelin kullanışlılığı ve modelin öğrencilerde kavram öğrenmeye etkisi incelenmiştir. Yapılan bu çalışmada görme yetersizliğinden etkilenen bireylerin fen kavramlarını kavramsal düzeyde öğrenmeleri ve buna bağlı olarak fen eğitimi kalitesinin arttırılması, ayrıca diğer fen ünitelerinde yer alan kavramların doğru ve tam öğrenilmesine yardımcı olunması hedeflenmiştir. Bu çalışma Tasarım Tabanlı Araştırma (TTA) yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma üç temel aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilerin fen öğrenimine yönelik genel ihtiyaçları ve 'Maddenin Tanecikli Yapısı' ünitesinde yer alan kavramları anlama düzeyleri belirlenmiştir. İkinci aşamada, ihtiyaç analizi sonucunda görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ADDIE öğretim tasarımı modeli kullanılarak öğretim materyal ve etkinlikleri tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Geliştirilen öğretim materyal ve etkinlikleri Erzurum şehir merkezinde yer alan Yakutiye Görme Engelliler Ortaokulu'nda uygulanmıştır. Üçüncü aşamada ise uygulama sürecinde yapılan gözlemlerle ve uygulama sonrası yapılan öğrenci ve öğretmen görüşmeleriyle, öğretim tasarımının kullanışlılığı, uygulanabilirliği ve eksiklikleri değerlendirilmiştir. Çalışmada ihtiyaçların belirlenmesi ve öğretim tasarımının uygulanmasında iki farklı çalışma grubu ile çalışılmıştır. İhtiyaç belirleme aşaması 2014-2015 öğretim yılında 6. sınıfta öğrenim gören ikisi kör, üçü az gören olmak üzere toplam beş öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğretim tasarımının uygulanmasında ise 2015-2016 öğretim yılında 6. sınıfta öğrenim gören dördü kör beşi az gören olmak üzere toplam dokuz öğrenci ile çalışılmıştır. Veriler gözlem, görüşme ve başarı testi aracılığıyla toplanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin 'Maddenin Tanecikli Yapısı' ünitesinde yer alan kavramları öğrenme düzeylerinin yüksek olduğu ve öğrencilerin kavramları öğrenmesinde geliştirilen öğretim tasarım modelinin katkı sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca görme yetersizliklerine uygun materyallerin ve etkinliklerin kullanılmasının öğrenci öğrenmelerini desteklediği de tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Fen öğretimi, ADDIE öğretim tasarımı modeli, Görme yetersizliği, Maddenin tanecikli yapısı
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3763
Date: 2017-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context