Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Effects of multiple intelligences activities in a content-based context on grammar, vocabulary, writing and reading comprehension and attitudes of learners and teachers of English

Show full item record

Title: Effects of multiple intelligences activities in a content-based context on grammar, vocabulary, writing and reading comprehension and attitudes of learners and teachers of English
Author: YRD. DOÇ. DR. İ. DOĞAN ÜNAL
Abstract: Pek çok kişisel özellik bakımından bütün bireylerin birbirinden farklı oldukları çok iyi bilinen bir gerçektir. Bu durum, yabancı dil öğrencileri için de geçerlidir. Bütün yabancı dil öğrencilerinin, dil öğrenme ortamlarına getirdikleri farklı özellikleri bulunmaktadır. Öğrencilerin farklı özellikleri onların zeka özelliklerine de yansımaktadır; bu yüzden her bir öğrenci sahip olduğu zeka özellikleri bakımından da diğerlerinden farklıdır. Ancak, bütün insanların tek ve özel olduğu tartışmasız bir gerçek olmasına rağmen, yabancı dil sınıflarında öğrencilerin çoğu geleneksel yöntem diye adlandırılan yöntemin uygulanmasıyla aynı şekilde öğrenim görmekte ve birbirlerinden ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, aynı konuları arkadaşlarıyla aynı biçimde öğrenmeleri beklenmektedir. Geleneksel öğretim yöntemi, farklı öğrencilere aynı teknikler ile öğretim yapmayı kapsamaktadır, bu teknikler arasında sunuş yoluyla öğretim, ve ezber sayılabilir. Geleneksel öğretim yöntemi, öğrencilerin farklı alanlardaki güçlü ve zayıf yönlerini göz ardı eden ve çoğunlukla sözel / dilsel ve mantıksal / matematiksel zeka türlerine dayalı olan bir öğretim yöntemidir. Gardner, bütün bireyleri birbirine benzer olarak değerlendiren geleneksel yönteme tepki olarak, yabancı dil öğretimi için de önemli içerimleri olan Çoklu Zeka Kuramını (ÇZ Kuramı) ileri sürmüştür. ÇZ Kuramı, zekanın sadece sözel ve matematiksel yetenekler ile sınırlı olmadığını, bunun yerine görsel, sözel, matematiksel, hareketsel, sosyal, içsel ve doğa zekası gibi çok daha fazla zeka türünün olduğunu savunmaktadır. ÇZ Kuramına göre, insanlar bu zeka türlerinin farklı ve eşsiz birleşimlerine sahiptir; bu yüzden, her bir bireyin kendine özgü öğrenme biçimleri bulunmaktadır. Bu nedenle, tek bir öğretim yöntemini uygulamak yerine, öğretmenler mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşabilmek için farklı ve çeşitli öğretim tekniklerini derslerinde uygulamalıdırlar. Bu çalışmanın temel amacı, konu-odaklı öğretim çerçevesinde uygulanan çoklu zeka etkinliklerinin yabancı dil olarak İngilizce öğrenen 6. ve 9. Sınıf öğrencilerinin İngilizce dilbilgisi, kelime bilgisi, yazma ve okuduğunu anlama becerilerine etkilerini araştırmaktır. Bu çalışma aynı zamanda, konu-odaklı öğretim çerçevesinde çoklu zeka etkinliklerinin uygulanmasının ardından öğrencilerin İngilizce dersine karşı tutumlarında bir değişiklik olup olmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, dil öğretiminde çoklu zeka etkinliklerinin uygulanma süreçlerine ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymayı da hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, 6. ve 9. sınıf düzeylerinde öntest – sontest yarı deneysel bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın bulguları, konu-odaklı öğretim çerçevesinde uygulanan çoklu zeka etkinliklerinin her iki sınıf düzeyinde de öğrencilerin İngilizce dilbilgisi, kelime bilgisi, yazma ve okuduğunu anlama becerilerini artırmada geleneksel yöntemden daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma aynı zamanda her iki sınıf düzeyinde de öğrencilerin çoklu zeka etkinliklerine dayalı olarak işlenen İngilizce derslerine karşı olumlu tutum geliştirdikleri sonucuna ulaşmıştır. Öğretmenlerin görüşleri konusunda ise, öğretmenlerin de çoklu zeka etkinliklerine karşı olumlu bir tutuma sahip olduklarını ancak çoklu zekaya dayalı etkinliklerin uygulanması sürecinde karşılaştıkları zorluklar konusunda bazı çekincelerinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, bu çalışmanın bulgularının Türkiye'de yabancı dil öğretimi süreçleri ile ilgili olarak önemli içerimlere sahip olduğunu belirtmek mümkündür. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Öğretimi, Geleneksel Yöntem, Çoklu Zeka Kuramı, Konu-Odaklı Öğretim
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3787
Date: 2017-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context