Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Nazan Bekiroğlu'nun kurmaca eserlerinde metinlerarası ilişkiler

Show full item record

Title: Nazan Bekiroğlu'nun kurmaca eserlerinde metinlerarası ilişkiler
Author: PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ
Abstract: Nazan Bekiroğlu, modern Türk romancılığının ve hikâyeciliğinin önde gelen kalemlerindendir. Onun eserleri farklı açılardan okunacak kadar zengin metinlerden oluşmaktadır. Metinlerarası okuma bu açılardan sadece biridir. Diğer yandan son yıllarda metinlerarasılığın bir yöntem hâline geldiği görülmektedir. Temeli postmodernizme dayanan metinlerarasılık, başta J. Kristeva olmak üzere M. Riffaterre, R. Barthes, G. Genette gibi birçok dil bilimcinin geliştirdiği bir metin çözümleme yöntemidir. Bu çalışmada Nazan Bekiroğlu?nun kurmaca eserleri metinlerarası ilişkiler bağlamında ele alınıp değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tespit edilen ilişkiler ?ayetler, hadisler, dinsel ve mitolojik kimlikli kişiler, tasavvufi unsurlar, tarihsel unsurlar, Osmanlı padişahları, tarihçiler ve sanatçılar, eserler, motifler? şeklinde dokuz başlık altında ortaya konulmuştur. Bu başlıklar altında elde edilen bulgular farklı kaynaklarla desteklenmiş ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Söz konusu eserlerde metinlerarası ögelerden açık alıntı, gizli alıntı, anıştırma ve öykünme yönteminin sıklıkla kullanıldığı ve bu kullanımların eserleri çeşitli yönlerden güçlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu ögeler eserlerin çok sesliliğini güçlendirmekle beraber okurdan entelektüel bilgi birikimi istemektedir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3856
Date: 2013-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context