Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Thatay ili Arsuz ilçesi tarım arazilerinin verimlilik durumunun belirlenmesi

Show full item record

Title: Thatay ili Arsuz ilçesi tarım arazilerinin verimlilik durumunun belirlenmesi
Author: PROF. DR. NESRİN YILDIZ
Abstract: Bu araştırma Hatay ili Arsuz ilçesi tarım arazilerinin besin element içeriklerini tayin etmek ve verimlilik potansiyelini saptamak amacı ile yapılmıştır. Hatay ili Arsuz ilçesinin belli alanlarından, 52 ayrı noktadan toprağın üst kısmından yaklaşık 20-30 cm derinliğini temsil edecek şekilde toprak örneği alınmıştır. Toprak Örneklerinde fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Analiz sonuçları ile sınır değerler karşılaştırılarak toprakların beslenme ve verimlilik durumları tanımlanmaya belirlenmiştir. Belirli sınır değerlerine göre alınan toprak örnekleri üzerinde yapılan analiz bulguları, makro besin elementlerinden genel olarak toprakların; fosfor (P) içeriğinin fazla, toplam azot (N) içeriğinin az ve çok az düzeylerde olduğu, soydum (Na) içeriği açısından sorun teşkil etmediği belirlenmiştir. Ayrıca sonuçlar; %92,30'u potasyum (K) içeriğinin çok fazla, %73,07'si kalsiyum (Ca) içeriğinin yeterli ve Mg içeriğinin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Mikro besin elementlerinden, toprakların; tamamının bakır (Cu) içeriğinin yeterli, %65,38'i demir (Fe) içeriğinin orta, mangan (Mn) içeriğinin %63,46'sının az ve çinko (Zn) içeriğinin ise %55,76'sının yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma konusu toprakların genel olarak kil ve killi-tınlı tekstüre sahip, hafif alkalin, tuzsuz, orta kireçli, organik madde içeriğinin az olduğu ayrıca ağır metal iyonlarından Pb, Ni ve Cd konsantrasyonlarının toksik düzeyin çok altında olduğu belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizinde pH ile EC arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. pH ile N ve pH ile NH4-N arasında P<0,01 olasılık düzeyinde pozitif ilişki bulunmuştur. Benzer biçimde EC ile Na ve EC ile NO3-N arasında P<0,01 olasılık düzeyinde pozitif ilişki bulunmuştur. Bu durumda toprakta EC varlığı Na varlığından yaklaşık %50 oranında etkilenmektedir. Sonuç olarak yörede, N ve Mn elementlerinin yetersizliğinin tespit edildiği noktalarda, kalibrasyon çalışmaları desteği ile eksiklikler toprak / yaprak gübrelemesi ile giderilebilir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3881
Date: 2017-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context