Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

The effects of sociocultural factors on learner's interlanguage development

Show full item record

Title: The effects of sociocultural factors on learner's interlanguage development
Author: YRD. DOÇ. DR. SAVAŞ YEŞİLYURT
Abstract: Günümüzde insanlar farklı sosyo-kültürel etmenlerin dil davranışları üzerinde etkili olduğu her geçen daha çok çoklu-sosyokültürel bir yapıya bürünen bir dünyada yaşıyor. Bu etmenlerin farkında olma yabancı ve ikinci dil öğreniminin önemli bir parçası oldu. Dil kullanımı insanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Dil her zaman kültürel ve sosyal bir ortamda gelişir ve sosyal ve kültürel çevresinde yorumlanmalıdır. Dili uygun bir şekilde kullanabilme ya da kullanamama kişinin toplum içindeki statüsünü etkiler; hatta bazen kimliklerini ve gelecekteki yaşam biçimlerini değiştirebilir. İkinci dil öğrenimi, özellikle hedef dilin kültürü anadile ait dilden farklı ise, sosyal ortam işin içine girince zorlaşır. Bu doktora tezinin ana amacı sosyo-kültürel etmenlerin dil öğrenenlerin aradilini nasıl etkilediğini belirlemektir. Çalışma ayrıca, öğrencilerin aradili ile sosyal statü, kültürel kimlik, sosyal mesafe vb gibi sosyo-kültürel etmenlerle olası ilişkisini bulmayı hedeflemektedir. Bunların yanı sıra, bu etmenlerin aradilini ne derece etkiliyor olabileceğinin bulunması da amaçlanmıştır. Çalışmada, öğrencilerin aradilini etkileyen etmenler, dil kullanımının muhatapları, zaman ve yer gibi dil öğrenimin sosyal bağlamı; sosyal sınıf, sosyoekonomik statü, eğitim seviyesi, yaş ve cinsiyet gibi bireysel farklılıklar gibi sosyal etmenler; ve bireysel ve toplumsal kimliklere odaklanan etnik ve kültürel etmenler olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Çalışmada, veriler 29 maddeden oluşan bir anket ile yaşları 18 ve üzeri olan 298 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Tüm katılımcılar, Tebriz'deki (İran) üç farklı üniversitede İngiliz Dili Eğitimi ve İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileriydi. Katılımcılardan elde edilen veriler istatistik araçları kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizi bulguları, sonuca ulaşma adına, çalışmanın araştırma soruları ile ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Bulgular ikinci ve yabancı dil öğrenimi ile dil gelişimini etkileyen sosyokültürel etmenler arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Dil öğreniminin dil ve sosyal bağlamını çevreleyen sosyokültürel etmenlerin öğrencinin aradilini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma bulgularının dil öğretim programlarına sosyal ve kültürel öğelerin dahil edilmesine ilişkin çıkarımları vardır. Sosyal ve kültürel bileşenlerin, bir dilin öğretimindeki diğer becerilerde olduğu gibi sosyokültürel iletişim becerilerinin gelişimine ilişkin birçok olanak sunması nedeniyle, dil öğretim ve öğreniminin hayati unsurları olduğu tespit edilmiştir. Farklı özellikleri ile yeni sosyal ortamlara ve kültürlere maruz kalma, dil öğrenenler için olduğu kadar eğitimciler ve müfredat planlayıcıları için de kayda değer olmalıdır. Anahtar Kelimeler: Aradil, Sosyokültürel etmenler, Sosyal ortam, Sosyal etmenler, Kimlik
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3889
Date: 2017-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context