Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Budizm'de ve İslâm tasavvufunda zühd

Show full item record

Title: Budizm'de ve İslâm tasavvufunda zühd
Author: PROF. DR. CENGİZ GÜNDOĞDU
Abstract: Bu çalışmada Budizm ve İslâm tasavvufundaki zühd anlayışlarının ortaya çıkışları, pratiğe yansımaları incelenerek benzerlikler üzerinde mukayesesi yapılmıştır. Zühd, bütün mistik sistemlerde insanların dünya ile ilişkisi ve hayat tarzını düzenleyen en önemli öğreti ve uygulamalardan biridir. Bu bağlamda hem Budizm'de hem de tasavvufî düşüncede önce bireysel olarak başlayan zühd anlayışı daha sonra tarihî süreç içerisinde çeşitli aşamalardan geçerek kurumsallaşmaya dönüşmüş ve toplumu maneviyata yönlendiren önemli etkenlerden biri olmuştur. Zühdü merkeze alan bu iki sistemde de ortak nokta, insanın her türlü beşerî olumsuz sıfatlardan sıyrılması ve ahlaki erdemlerle bezenerek sonsuz huzura ulaşmasıdır. Amacımız, Budizm'deki düşünce sisteminin temel dayanaklarından biri olan zühd anlayışını kaynaklarından hareketle ortaya koymak ve İslâm tasavvuf düşüncesindeki zühd anlayışıyla ortak noktalarını veya benzerliklerini bilimsel perspektiften ele alarak değerlendirmektir. Anahtar Kelimeler: Buda, Budizm, Zühd, Tasavvuf, Tarikat, Sûfî
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3890
Date: 2017-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context