Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Türkiye'de çağdaş sanat bağlamında uluslararası İstanbul bienalleri ve küratörlerin sanat ortamına etkileri

Show full item record

Title: Türkiye'de çağdaş sanat bağlamında uluslararası İstanbul bienalleri ve küratörlerin sanat ortamına etkileri
Author: DOÇ. EVREN KAVUKCU
Abstract: Bu araştırmada, Türkiye'de çağdaş sanat bağlamında Uluslararası İstanbul Bienalleri ve küratörlük kavramı üzerinden bir değerlendirme yapılarak, çağdaş sanat, küratör, bienal ve sanatçı kavramları arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Çağdaş sanatın temsili sayılabilecek Uluslararası İstanbul Bienalleri ele alınarak sanat ortamına yansımaları incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümü, kendi içerisinde ``Çağdaş Sanata Genel Bir Bakış ve Etkileşimleri`` ile ``Çağdaş Sanatta Sanat Piyasasını Şekillendiren Unsurlar ve Gelişim Evreleri`` olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın ikinci bölümü, ``Bienaller ve Küratöryel Sistem`` ile ``Uluslararası Bienaller`` olarak iki ayrı başlık altında incelenmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümü, ``Uluslararası İstanbul Bienali'nin Tarihsel Gelişimi ve Görseller Üzerinden İçerik Analizi`` yapılarak ele alınmıştır. Son olarak dördüncü bölümde ise konu ile ilgili; sanatçı, küratör ve sanat eleştirmenleri ile bir değerlendirme yapılarak incelenmiştir. 1850 sonrası değişen sanat fikri ve sanat ortamı hakkında bilgi vererek, bu sürecin getirdiği değişiklikler ve sonrasında oluşan sanat anlayışlarının Türkiye sanat ortamına etkileri, çağdaş sanatla olan ilişkileri üzerinden değerlendirilmiştir. Çağdaş sanatın Türkiye sanat ortamına yansımaları, bienal, küratör ilişkisi içerisinde ele alınarak, ilk olarak 1987 yılında yapılan ve günümüzde hala devam eden Uluslararası İstanbul Bienalleri bağlamında incelenen araştırmada, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sürecinde veriler geniş bir literatür taraması yapılarak, tezler, internet, makale, dergilerden ve kişisel görüşmelerden yararlanarak elde edilmiştir. Araştırmanın verilerinin çözümlenmesinde, nitel araştırmada kullanılan veri analizi tekniklerinden kuramsal ve betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar çağdaş sanat ortamında; galeriler, koleksiyonerler, müzayedeler, müzeler ve Uluslararası İstanbul Bienalleri'nin kendilerini sürekli yenileyen bir yapı içerisinde ilerlediğini göstermektedir. Bu süreç küratörlerinde önemli bir güç olarak sanat ortamında yerini aldığını göstermektedir. Bu nedenle, tüm bu unsurlar birbirleri ile sıkı ilişkiler içerisinde Türkiye çağdaş sanat ortamını ve sanat piyasasını etkileyen en önemli faktörlerdir. Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Güncel Sanat, Modern Sanat, Sanatçı, Sanat Piyasası, Galeriler, Müzeler, Bienal, Küratör, Uluslararası Bienaller ve Uluslararası İstanbul Bienalleri.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4003
Date: 2019-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context