Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Rosa pimpinellifolia türüne ait farklı genotiplerin meyve özelliklerinin belirlenmesi

Show full item record

Title: Rosa pimpinellifolia türüne ait farklı genotiplerin meyve özelliklerinin belirlenmesi
Author: PROF. DR. SEZAİ ERCİŞLİ
Abstract: Bu araştırma, Bayburt ekolojisinde doğal olarak yetişen Rosa pimpinellifolia türünün farklı genotiplerinin bazı meyve özelliklerinin tespiti amacı ile seçilen onbir genotip üzerinde yürütülmüştür. On bir genotipten alınan meyve örneklerinde yapılan ölçüm ve analizlerde, meyve ağırlıkları 1,56-2,01 g, meyve eti oranı %80,60-91,44, toplam kuru madde miktarı %45,22-53,03, pH 2,84-3,07, C vitamini içeriği 21,12-29,44 mg/100g, malik asit %0,66-0,76, sitrik asit %0,48-0,55, tartarik asit %0,18-0,25, okzalik asit %0,12-0,16, süksinik asit %0,09-0,13, toplam antosiyanin 3,45-4,31 mg/100g, toplam fenolik madde 971-1138 mg GAE/100g, antioksidant aktivite (FRAP) 9,23-12,17 µmol Fe (II)/g, glikoz %5,64-6,11, fruktoz %4,11-4,51 aralığında, sorbitol %3,98-4,10 ve sakkaroz içeriği ise %0,22-0,32 aralıklarında bulunmuştur. Çalışmada BAY-11 genotipi incelenen morfolojik ve biyokimyasal parametreler yönünden diğer genotiplere göre daha yüksek değerlere sahip olurken, en düşük değerler ise BAY-5 genotipinde belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4019
Date: 2019-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context