Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Tarımsal mekanizasyon desteklerinden yararlanma kararlarının belirleyicileri üzerine bir çalışma: Erzurum ili örneği

Show full item record

Title: Tarımsal mekanizasyon desteklerinden yararlanma kararlarının belirleyicileri üzerine bir çalışma: Erzurum ili örneği
Author: DR. ÖĞR. ÜYESİ OKAN DEMİR
Abstract: Tarımsal işletmelerin makineleşme düzeyinin optimal seviyeye yükseltilmesi, çiftçilerin yaşam standartlarını iyileştirme açısından son derece önemlidir. Türkiye'de ulusal tarım stratejisinin belirlenmesiyle birlikte, kırsal kalkınma programları uygulamaya konulmuş ve bu çerçevede makine ve ekipman alım destekleri 2007-2014 yılları arasında uygulanmıştır. Programın amacı, tarım sektöründe ihtiyaç duyulan tarım alet ve makinesi altyapısının güçlendirilmesi, gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması ve üretim maliyetleri düşürülerek tarım işletmelerini rekabet edebilir bir düzeye getirmektir. Gerek ulusal düzeyde gerekse iller düzeyinde bu makine ve ekipman desteklerinin etkinliği üzerine yeterince araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmada, Erzurum ilinde makine ve ekipman desteklerinin etkinliğinin analizi üzerine çalışılmıştır. Tarımsal işletmelerin sosyo-ekonomik yapıları, mekanizasyon düzeyi, tarımsal yapıları ve destek kullanımına yönelik problemler öncelikli olarak ortaya konmuştur. Çalışmada kullanılan veriler, gayeli örnekleme sonucu belirlenen 156 tarımsal işletmeyle yapılan anketlerden elde edilmiştir. Çalışmada, probit regresyon modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre müteşebbisin eğitim düzeyi, sosyal güvenlik, tarımdışı gelir, arazi parça sayısı, traktör varlığı, kooperatif/birlik üyeliği ve faydalanılan destek miktarı değişkenleri istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Sonuçlar, makinde desteklemelerinin mekanizasyon düzeyinin optimal değerler üzerindeki müteşebbislerde daha verimli sonuçlar verdiği ortaya konmuştur. İşletmelerin kategorize edilmesi suretiyle destekleme çağrıları açılarak desteklemelerden etkin bir şekilde yararlanma sağlanabilir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4049
Date: 2019-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context