Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Cezayir 2 Üniversitesi Türkoloji Bölümü Temel Düzey (A1-A2) Türkçe Öğretim Programının diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi bağlamında stuflebeam'in çevre girdi süreç ürün modeliyle değerlendirilmesi

Show full item record

Title: Cezayir 2 Üniversitesi Türkoloji Bölümü Temel Düzey (A1-A2) Türkçe Öğretim Programının diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi bağlamında stuflebeam'in çevre girdi süreç ürün modeliyle değerlendirilmesi
Author: DOÇ. DR. NESRİN FEYZİOĞLU
Abstract: Bu çalışmanın amacı Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinin belirttiği ölçütler dikkate alınarak Cezayir 2 Üniversitesi Türkoloji Bölümünde uygulanan temel düzey (A1-A2) Türkçe öğretim programının Stufflebeam'in Çevre Girdi Süreç Ürün değerlendirme modelinden hareketle değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda bir yıl boyunca program çeşitli yönlerden değerlendirilmiştir. Çalışma nitel araştırma türlerinden bütüncül tek durum desenli durum çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. 2016 yılında söz konusu bölümün birinci sınıfında eğitim alan kayıtlı 246 öğrenci, bölüm yöneticileri ve araştırmacıyla birlikte 6 Türkçe öğretmeni çalışmanın araştırma grubunu oluşturmaktadır. Veriler yapılan gözlem ve görüşmeler, uygulanan anketler ve doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Kullanılan veri toplama araçlarıyla elde edilen nicel veriler SPSS16 programı kullanılarak betimsel istatistik işlemine tabi tutulmuştur. Gözlem ve saha notları, görüşme kayıtları, sınav kâğıtları ve öğrenci not dökümleri gibi nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Bu süreçte uygulanan formlarda ve yapılan değerlendirmelerde Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinin temel düzey için belirlediği ölçütler ve yeterlikler esas alınmıştır. Çalışma sonunda Türkoloji bölümünde uygulanan Türkçe öğretim programıyla ilgili çevre, girdi, süreç ve ürün boyutuna yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlardan bazıları şöyle sıralanabilir: Öğrencilerin bölümü tercih etmelerinde iş imkânlarının fazla olması etkilidir. Öğrencilerin cinsiyet, konuşulan ana dil ve bilinen yabancı diller bakımından farklılık göstermesi programa yönelik ilgi ve beklentilerini de çeşitlendirmektedir. Öğrencilerin tercüman olma isteği ile programda öncelikle konuşma ve dinleme becerilerine öncelik verilmesini istemeleri arasında bir ilgi bulunmaktadır. Günlük hayattaki Türkçenin öğretilmesi öğrencilerin ortak beklentileridir. Ülkede Türkiye'yi temsil eden resmi kurumlarla ve Türk firmalarıyla bölüm arasındaki iş birliği bölümün ve öğrencilerin akademik yeterliklerin artmasına ve öğrencilerin okul dışında pratik yapma imkânı bulmalarına olumlu katkı sağlamaktadır. Anahtar Sözcükler: Türkoloji, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi, Öğretim programı, İhtiyaç analizi, Öğretim programı değerlendirme, Çevre girdi süreç ürün modeli, Cezayir
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4118
Date: 2017-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context